มีตัวอ่อนที่ฟรีสไว้ 8 ตัว ปกติแล้วควรย้ายกี่ตัว?

You are here: