อสุจิวิ่งได้ไม่ดี อาจไม่ต้องทำ ICSI เสมอไป เริ่มจาก IUI ก่อนก็ได้นะคะ

You are here: