CONGRATULATIONS, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณภานุวัฒน์และคุณธวัลพรรณ ตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอพิทักษ์ สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนา ปัจจุบันฝากครรภ์ใกล้บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ GFC ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในการมารักษาที่เรา 🙏🏻🎉🤰🏼❤️😊👍🏻
#GFCbangkok #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #baby #GFCทีเดียวติด #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC