GFC Happy Moments

ขอขอบคุณ คุณหมอมิ้งค์ และทีมงาน GFC ที่ทำให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ จากการทำ ICSI ที่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก เพราะความใส่ใจในการดูแลของ GFC ในการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ขอบคุณมากๆค่ะ