เพิ่มความสุขให้กับคุณด้วยแพ็คเกจเบา ๆ “ICSI DELIGHT PACKAGE ” ราคา 190,000 บาท
หมดเขต 31 ธ.ค. 2560 นี้

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

อายุน้อยกว่า 35 ปี
AMH มากกว่า1.2, AFC มากกว่า 6 ใบ
น้ำเชื้อที่ได้ต้องไม่มาจากวิธี TESE

แพทย์ที่เข้าร่วม

พญ. ปรวัน ตั้งธรรม
นพ. พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย
พญ.นพรัตน์ ไซยบูรณะพันธ์กุล
พญ.พาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์
พญ.นลินี พาณิชยวัฒน์
พญ.ภัทราพร ชีระอารี
พญ.วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบเงื่อนไขภายใต้แพ็คเกจเพิ่มเติมนะคะ

#GFCbangkok #การแช่แข็งไข่ #มีบุตรยาก #IVF #เด็กหลอดแก้ว
——————————————————-
ใส่ใจในความสำเร็จต้อง Genesis Fertility Center (GFC) โดย ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 0974845335 หรือ 02-108-6413-14
Fax: 02-108-6484
IG: gfc.bangkok
Inbox : https://m.me/GFC.Bangkok
Line@ : @gfcclinic
E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th