Skip to content Skip to footer

เหตุผลที่ต้องเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมก่อนฝังตัวอ่อน สำหรับผู้มีลูกยาก

เหตุผลที่ต้องเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมก่อนฝังตัวอ่อน สำหรับผู้มีลูกยาก

มีลูกยากเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตั้งครรภ์

มดลูกของผู้หญิง หรือที่เรียกว่า “เยื่อบุโพรงมดลูก” เป็นที่ที่ตัวอ่อนจะพัฒนา และฝังตัวในช่วงวันแรกของการตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf ความหนา โครงสร้าง และการเปิดกว้าง ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเมื่อมีสภาพแวดล้อมการหล่อเลี้ยงที่ดี จะส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการฝังตัวของเอ็มบริโอได้สำเร็จ

มีบุตรยากควรทำความรู้จักเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร

“เยื่อบุโพรงมดลูก” เป็นชั้นของเนื้อเยื่อ (หรือเยื่อเมือก) ที่เรียงรายอยู่ด้านในของมดลูก ตลอดรอบประจำเดือน เยื่อเมือกนี้จะหนาขึ้นเมื่อคาดว่าจะตั้งครรภ์ ตามหลักการเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีความหนาอย่างน้อย 8 มม. เมื่อเกิดการปฏิสนธิลงสู่มดลูกจะเกิดการฝังตัว แต่หากไม่เกิดการฝังตัวเยื่อบุจะบาง และหลุดออกส่งผลให้มีประจำเดือน 

การเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร?

การเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูก เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเอ็มบริโอในการฝังและเติบโตเป็นทารก ในแต่ละรอบประจำเดือน จะมีช่วงสองถึงสามวันที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะเปิดรับแสงสูงสุด เรียกว่าหน้าต่างของการฝัง (WOI) ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ของรอบประจำเดือน 28 วัน

เยื่อบุโพรงมดลูกที่เหมาะกับการตั้งครรภ์ 

แม้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf ทํากิ๊ ฟ iui จะก้าวหน้าไปมาก แต่ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ยังคงขึ้นอยู่กับการเยื่อบุโพรงมดลูก เพราะเยื่อบุมดลูก มีความสำคัญต่อการฝังตัวของตัวอ่อน เพราะไข่ที่ปฏิสนธิจะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่ และลงมาสู่มดลูกระหว่างช่วงการฝังตัว (WOI) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก โดยเยื่อบุโพรงมดลูกควรมีโครงสร้าง ดังนี้ 

ความหนา: โดยปกติทั่วไปความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก 7 ถึง 10 มิลลิเมตรถือว่าเหมาะสำหรับการฝังตัวอ่อน แต่สำหรับผู้ที่ประสบกับภาวะมีบุตรยาก หากความหนามากกว่า 14 มิลลิเมตร ก็จะทำให้ตั้งท้องยากขึ้น  

โครงสร้าง: การปรากฏของรูปแบบ “สามเส้น” ที่เห็นในอัลตราซาวด์ บ่งชี้ถึงเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีเอสโตรเจนดี ซึ่งเอื้อต่อการฝังตัว 

ความสามารถในการรับ: ผู้ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ivf  เยื่อบุโพรงมดลูกควรมีโปรตีนบางชนิดที่เอื้อต่อการแนบตัวของตัวอ่อน ซึ่งเป็นระยะที่เรียกว่า “หน้าต่างแห่งการฝังตัว” (window of implantation) หรือช่วงระยะเวลาที่มดลูกมีความพร้อมที่สุดในการให้ตัวอ่อนฝังตัว

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง?

ภาวะมีบุตรยาก ส่วนหนึ่งมาจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกที่บางเกินไปของฝ่ายหญิง อาจเป็นจะส่งผลกระทบในการทำเด็กหลอดแก้ว ทำให้การปลูกถ่ายล้มเหลว หรือส่งผลให้แท้งบุตรเมื่อตั้งครรภ์ระยะแรก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงอาจมีเยื่อบุโพรงมดลูก หรือผนังมดลูกบาง มีด้วยกันหลายประการ ดังนี้ 

  • การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน  เพราะเอสโตรเจนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูก โปรเจสเตอโรนหลังจากการตกไข่จะช่วยสนับสนุนเยื่อบุในการรับตัวอ่อน
  • การมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ อาจทำให้การตั้งครรภ์ยากขึ้น โรคนี้สามารถส่งผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และความรุนแรงของอาการ เพราะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่สัมพันธ์กับอัตราการล้มเหลวในการฝังตัวที่สูงขึ้น 
  • การไหลเวียนของเลือดไม่ดีไปยังมดลูก ซึ่งในกรณีผู้ที่มีบุตรยาก อาจเคยเป็นเนื้องอกในมดลูก หรือเป็นเบาหวาน จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก 
  • เนื้องอกในมดลูก 
  • การยึดเกาะหรือเนื้อเยื่อแผลเป็นในมดลูก ที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อไฮโดรซัลพินซ์ 
  • เยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเรื้อรัง (การติดเชื้อของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก)

ปรับปรุงเยื่อบุมดลูกเตรียมพร้อมเด็กหลอดแก้ว

เพื่อให้คู่รักที่มีบุตรยาก และอยากมีลูก มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด แพทย์คลินิกมีบุตรยากอาจแนะนำให้คุณพยายามทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น และโดยวิธีการกระตุ้นการเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูก ดังนี้ 

 • การเสริมเอสโตรเจน วิธีการกระตุ้นเยื้อบุโพรงมดลูกให้หนา มีตั้งแต่การใช้แผ่นแปะ เหน็บ หรือยารับประทาน สิ่งนี้เรียกว่าเอสโตรเจน “ภายนอก” ซึ่งหมายความว่าเอสโตรเจนส่วนเกินจะถูกนำเข้าสู่ระบบของคุณจากภายนอก ในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้ลองใช้การรักษาด้วย rFSH เช่น Gonal-F เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนของตัวเองมากขึ้น 
 • การไหลเวียนของเลือด เพื่อให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น มดลูกจำเป็นต้องมีเลือดเพียงพอ การปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอุ้งเชิงกราน  
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันนี้ จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดจะช้าลง และอวัยวะสืบพันธุ์จะถูกบีบอัด หากคู่รักที่มีบุตรยาก และกำลังพยายามปรับปรุงเยื่อบุโพรงมดลูก การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เลือดใหม่ที่มีออกซิเจนไหลผ่านร่างกาย  โดยแนะนำสำหรับผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้ว ควรเดินเร็ว ขี่จักรยานง่ายๆ คลาสโยคะเบาๆ 
 • หลีกเลี่ยงสารที่อาจจำกัดการไหลเวียนของเลือด เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่จะส่งต่อการไหลเวียนโลหิต 
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้มีความเหมาะสม ผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ำอาจต้องการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อเพิ่มการส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดในอุ้งเชิงกราน เพราะเซลล์ไขมันจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มเติม โดยควรมีค่าดัชนีมวลกายปกติซึ่งอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9
 • รับประทานอาหารเสริม การทานอาหารเสริมบางชนิด เช่น วิตามินอี แอล-อาร์จินีน และเพนทอกซิฟิลลีน สามารถปรับปรุงความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก และการไหลเวียนของเลือดได้

ทดสอบความสามารถในการรับของเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างไร?

ปัจจุบันคลินิกมีบุตรยาก มีให้บริการผู้ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ Icsi ivf  โดยสามารถตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดยมีวิธีเดียวที่จะทดสอบความไวของเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างแม่นยำ คือ การวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อของเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยวิธีการทดสอบระดับโมเลกุล หากตัดสินใจที่จะทำการทดสอบการรับรู้ของเยื่อบุโพรงมดลูก (ERT) เช่น MIRA™ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์ จะทำการจำลองวงจรโดยเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธีการรักษาเด็กหลอดแก้ว วงจรจำลองมีความคล้ายคลึงกับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง (FET) โดยที่คุณจะได้รับฮอร์โมนเพื่อช่วยเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก ในช่วงระยะเวลาที่มดลูกมีความพร้อมที่สุดในการให้ตัวอ่อนฝังตัว (WOI) จะมีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ และวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพระดับโมเลกุล 

เยื่อบุโพรงมดลูก เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้ว เพราะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการฝังตัวของตัวอ่อน การทำความเข้าใจบทบาทของโพรงมดลูก และปรับสภาพให้เหมาะสมโดยการรักษาทางการแพทย์ และการติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ 

หากคู่รักที่มีลูกยาก และอยากมีลูกกำลังหวังที่จะได้ลูกชาย หรือฝันจะมีลูกเป็นผู้หญิง และกำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา icsi ivf thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ุให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์ และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000บาท ราคาฝากไข่ หรือ egg freezing  150,000 บาท  และมีบริการตรวจอสุจิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น