GFC Clinic บริการรับฝากตัวอ่อนสำหรับคู่สมรสที่วางแผนตั้งครรภ์ในอนาคต ดูแลตัวอ่อนโดยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการทุกเคส ค่าฝากรายปีเพียง 5,000 บาท

You are here: