CONGRATULATIONS, 2019

CONGRATULATIONS, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณประเสริฐและคุณพัสวีพิชญ์ คุ้มค่ากับการรอคอย คุ้มค่ากับการดูแลตัวเองอย่างดี ทำให้วันนี้เป็นคุณแม่แล้วค่ะ ตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอพิทักษ์ ปัจจุบันฝากครรภ์ต่อใกล้บ้านแล้ว GFC ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นในทีมงานของเรา 🎉🤰🏼❤️😊🙏🏻
#GFCbangkok #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #GFCทีเดียวติด #baby #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC

CONGRATULATIONS, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริวัฒน์และคุณพรรณี ตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI/IVF กับคุณหมอมิ้ง พญ.ปรวัน ตั้งธรรม โชคดีx2ท้องแฝด ปัจจุบันฝากครรภ์ใกล้บ้านแล้ว GFC ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและความสมบูรณ์ในครอบครัว 🎉🤰🏼❤️😊🙏🏻
#GFCbangk #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #baby #GFCทีเดียวติด #ครรภ์แฝด #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC

CONGRATULATIONS, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณวีรเชษฐ์และคุณภิญญารัตน์ ตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI/IVF กับคุณหมอพิทักษ์ ปัจจุบันฝากครรภ์ใกล้บ้านแล้ว GFC ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขและความสมบูรณ์ในครอบครัว 🎉🤰🏼❤️😊🙏🏻
#GFCbangk #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #baby #GFCทีเดียวติด #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC