มาตรฐานเดียวกันทุกเคส ไม่ว่าจะรักษากับคุณหมอท่านไหนก็ได้ใช้ห้อง Clean Room ที่อยู่ใน Class 10,000 ความสะอาดเทียบเท่ากับห้องผ่าตัดใหญ่ทั้งหมด

You are here: