Skip to content Skip to footer

นัดหมายพบแพทย์ครั้งแรก

ขั้นตอนการเข้ารับบริการครั้งแรกที่ GFC Clinic
  1. กรณีฝ่ายชายตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ ให้ท่านมาก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง เพื่อทำการเก็บน้ำเชื้ออสุจิ จะทราบผลการวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิภายใน 1 ชั่วโมง พบแพทย์ตามเวลาที่นัดหมาย
  2. ฝ่ายหญิงเข้าพบแพทย์ตรวจประเมินอัลตราซาวด์มดลูก รังไข่
  3. ฝ่ายชายเข้าพบแพทย์พร้อมฟังผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อสุจิ
  4. แพทย์ประเมินและวางแผนการรักษา
  5. ประจำเดือนมาวันแรกโทรแจ้งทางคลินิกเพื่อทำนัดหมายเข้าพบแพทย์ภายใน 1-3 วันแรก ของรอบประจำเดือนเข้าสู่กระบวนการรักษา