Skip to content Skip to footer

บริการ

Genesis Fertility Center (GFC)

คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก

Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้ที่อยากมีลูก ตลอดจนแนะนำให้คำปรึกษาและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม อาทิ การทํา ICSI IVF หรือ เด็กหลอดแก้ว การฝากไข่ หรือ egg freezing นอกจากนี้บริการองเราครอบคลุม ครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหามีบุตรยาก ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม และมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส

Genesis Fertility Center (GFC)

ยินดีให้บริการปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้มีบุตรยาก
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Genesis Fertility Center (GFC)

Package & Promotion

โปรโมชั่นคลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก

We provide high-quality
health care.