ไม่ใช่แค่คนอ้วน น้ำหนักน้อยไป ผอมไป ก็เสี่ยงมีลูกยากได้ด้วยนะคะ

You are here: