5 วัน/เดือน คือโอกาสปฏิสนธิจนตั้งครรภ์ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญ

You are here: