Skip to content Skip to footer

แพคเกจทำ ICSI Premium

แพคเกจทำ อิ๊กซี่ พรีเมี่ยม (ICSII Premium) ทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี ICSI แบ่งชำระ 3 ครั้ง ราคา 300,000 บาท

ICSI

แพคเกจทำ ICSI พรีเมี่ยม (ทำ ICSI Premium) แบ่งชำระ 3 ครั้ง ราคา 300,000 บาท

PACKAGE ทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี ICSI (อิ๊กซี่) สามารถแบ่งชำระ 3 ครั้ง

รายละเอียดแพคเกจ ทำ ICSI Premium สามารถแบ่งจ่ายการชำระเป็น 3 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันเริ่มกระตุ้นไข่ ชำระ 90,000 บาท
 • ครั้งที่ 2 วันเก็บไข่ ชำระ 170,000 บาท
 • ครั้งที่ 3 วันใส่ตัวอ่อน ชำระ 40,000 บาท

รายการที่รวมในแพคเกจ ทำ ICSI Premium

 • ยากระตุ้นไข่ไม่เกิน 3,000 Unit
 • ค่าแพทย์และค่าบริการในช่วงกระตุ้นไข่
 • การเจาะเลือดฮอร์โมนในช่วงกระตุ้นไข่
 • การ ICSI และการเลี้ยงตัวอ่อน
 • ยาพยุงการตั้งครรภ์หลังใส่ตัวอ่อน 2 wk

ราคา 300,000.-
สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำ ICSI Premium

รายการที่ไม่รวมในแพคเกจ ทำ ICSI Premium

 • การตรวจเลือดเตรียมความพร้อมก่อนการรักษา
 • การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน
 • การแช่แข็งตัวอ่อน
 • การเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก
 • การเตรียมเลือดฮอร์โมนการตั้งครรภ์
 • การผ่าตัดอัณฑะเพื่อหาอสุจิ TESE