ตัวอ่อนไม่โตควรเอาออกหรือให้หลุดเอง

You are here: