Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
ทำเด็กหลอดแก้ว

เหตุผลที่ระยะเวลาในการเตรียมมดลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน

เหตุผลที่ระยะเวลาในการเตรียมมดลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน มดลูกบางหรือหนา มีผลต่อการเตรียมมดลูกทำเด็กหลอดแก้วแตกต่างกัน ระยะเวลาในการเตรียมมดลูกของผู้ที่เผชิญกับภาวะมีบุตรยาก ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi   อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงระดับฮอร์โมนพื้นฐาน สุขภาพทั่วไป และการตอบสนองต่อการรักษา โดยแพทย์จะทำการประเมินและปรับแผนการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการตั้งครรภ์ การเตรียมผนังมดลูก เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi ของผู้ที่มีบุตรยาก และอยากมีลูก เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในช่วงแรกของการตั้งครรภ์  ความหนาของผนังมดลูกมีผลต่อการตั้งครรภ์ เยื่อบุโพรงมดลูกของแต่ละคนหนาไม่เท่ากัน และในแต่ละรอบเดือนความหนาก็ไม่เท่ากัน ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกที่ดี โดยในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf  ทำ icsi  ความหนาที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนที่ดีคือ 8-14 มิลลิเมตร และโอกาสการฝังตัวจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อผนังมดลูกหนาน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร ดังนั้นผนังมดลูกยิ่งหนาก็มีโอกาสท้องง่าย แต่หากหนามากกว่า 14 มิลมิเมตรจะทำให้ตั้งท้องยากขึ้น   การฝังตัวอ่อน (Embryo Implantation) มีความสัมพันธ์กับผนังมดลูก เพราะตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเคลื่อนตัวจากท่อนำไข่ เซลล์ที่รวมกันจะเริ่มเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และเคลื่อนผ่านท่อนำไข่ท่อใดท่อหนึ่งไปยังมดลูก กลุ่มของเซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้เรียกว่า บลาสโตซิสต์ เมื่ออยู่ในมดลูก เซลล์กลุ่มเล็กๆ…

Read More

ลินิกมีบุตรยาก

การแบ่งเกรดตัวอ่อนใช้เกณฑ์อะไรในการวัด สำหรับ คลินิกมีบุตรยาก

การแบ่งเกรดตัวอ่อนใช้เกณฑ์อะไรในการวัด สำหรับ คลินิกมีบุตรยาก ทำความรู้จักการแบ่งเกรดตัวอ่อน คลินิกมีบุตรยากใช้เกณฑ์อะไรวัด การแบ่งเกรดตัวอ่อนและอัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดเมื่อคู่รักที่มีบุตรยาก และยากมีลูก ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการคลินิกมีบุตรยาก  เพราะการแบ่งเกรดตัวอ่อน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ เนื่องจากการแท้งบุตร 60% เกิดจากความผิดปกติของตัวอ่อน    การแบ่งเกรดตัวอ่อนเพื่อทำเด็กหลอดแก้วคืออะไร  การแบ่งเกรดตัวอ่อน เป็นวิธีการช่วยคัดเลือก และประเมินคุณภาพตัวอ่อนสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf โดยการแบ่งเกรด หรือให้คะแนนตัวอ่อน จะทำในตัวอ่อน 2 ระยะ ได้แก่  การทำในวันที่ 3 (Day 3) เรียกว่าระยะคลีเวจ (Cleavage)  นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเรียกระยะนี้ว่า "ระยะแตกแยก" แต่เซลล์จะไม่มีขนาดเพิ่มขึ้น การทำในวันที่ 5 (Day 5) เรียกว่า ระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst)   หลังเก็บไข่ โดยแพทย์จะประเมินระดับความพร้อมของตัวอ่อนแต่ละตัว และเวลาที่เหมาะสมสำหรับการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในมดลูก   การคัดเกรดตัวอ่อนมีประโยชน์หรือไม่? การศึกษาที่ตีพิมพ์ในหอสมุดแพทยศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าเอ็มบริโอที่มีเกรดสูงกว่าจะมีอัตราการตั้งครรภ์และอัตราเกิดยังชีพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวอ่อนที่มีเกรดต่ำ ซึ่งประโยชน์ของการคัดเกรดตัวอ่อนมี…

Read More

ทำ icsi

วิธีนับอายุครรถ์เมื่อใส่ตัวอ่อนในการทำ icsi

วิธีนับอายุครรถ์เมื่อใส่ตัวอ่อนในการทำ icsi เมื่อทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi นับอายุครรภ์อย่างไรให้แม่นยำ เมื่อใส่ตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก สำหรับคู่รักที่ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi หลายๆ คนมีคำถามว่าจะสามารถนับอายุครรภ์ได้อย่างไร เพื่อติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมถึงการเตรียมพร้อมการดูแล และการจัดการครรภ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้การนับอายุครรภ์ว่ามีความสำคัญมาก  ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการนับอายุครรภ์เมื่อใส่ตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง มาทำความรู้จัก “อายุครรภ์” เป็นคำที่ใช้ในการตั้งครรภ์ ซึ่งหมายถึง “ระยะเวลาการตั้งครรภ์ของผู้หญิง” นั่นเอง สำหรับอายุครรภ์ หน่วยที่ใช้โดยทั่วไปในทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติ หรือทำเด็กหลอดแก้ว คืออายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์ โดยปกติแล้วผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ อายุครรภ์จะอยู่ที่ 40 สัปดาห์ หรือประมาณ 280 วัน ซึ่งการคำนวณของผู้หญิงที่ต้้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ จะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 0 และนับต่อไปจนถึงวันที่ 6 สัปดาห์นี้จะถือเป็นสัปดาห์ที่ 0 และวันที่ 7-13 ก็จะถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ส่วนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จะมีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อนเล็กน้อย    ทำเด็กหลอดแก้วคำนวณอายุครรภ์ยังไง  เมื่อคู่รักเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว…

Read More

ฝากไข่

ขั้นตอนการละลายตัวอ่อน

ขั้นตอนการละลายตัวอ่อน เมื่อฝากไข่แล้ว ขั้นตอนละลายตัวอ่อนเป็นอย่างไร คู่รักที่มีลูกยาก และผู้ที่อยากมีลูกเมื่อพร้อม และตัดสินใจแช่แข็งไข่หรือการฝากไข่ (Egg Freezing or Oocyte Cryopreservation) เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf ในช่วงเวลาที่เหมาะสม “การละลายตัวอ่อน” หรือที่เรียกว่า Embryo thawing process จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ผู้เผชิญกับภาวะมีบุตรยาก มักตั้งคำถามอยู่เสมอว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และเมื่อต้องละลายตัวอ่อนมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน    เมื่อต้องฝากไข่ การละลายของตัวอ่อนคืออะไร? การละลายตัวอ่อน (Embryo thawing process) เป็นกระบวนการหนึ่งของผู้ที่แช่แข็งไข่ หรือการฝากไข่ (Egg Freezing or Oocyte Cryopreservation) โดยเป็นขั้นตอนที่ทำให้เอ็มบริโอ หรือตัวอ่อนแช่แข็งกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง กระบวนการนี้เป็นการนำเอ็มบริโอออกจากช่องแช่แข็ง ซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส โดยนักเพาะพันธุ์ตัวอ่อน จะนำไปทำให้มีอุณหภูมิปกติ กระบวนการละลายตัวอ่อนแช่แข็งจะเป็นการละลายอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดน้ำแข็งในเซลล์ของเอ็มบริโอในระหว่างกระบวนการละลายตัวอ่อน    ขั้นตอนการละลายตัวอ่อน  การดึงสารป้องกันการแช่แข็งออก นักเพาะพันธุ์ตัวอ่อน จะนำไข่แช่แข็ง (egg freezing)…

Read More

มีลูกยาก

เหตุผลที่ต้องเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมก่อนฝังตัวอ่อน สำหรับผู้มีลูกยาก

เหตุผลที่ต้องเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมก่อนฝังตัวอ่อน สำหรับผู้มีลูกยาก มีลูกยากเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ มดลูกของผู้หญิง หรือที่เรียกว่า “เยื่อบุโพรงมดลูก” เป็นที่ที่ตัวอ่อนจะพัฒนา และฝังตัวในช่วงวันแรกของการตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf ความหนา โครงสร้าง และการเปิดกว้าง ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเมื่อมีสภาพแวดล้อมการหล่อเลี้ยงที่ดี จะส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการฝังตัวของเอ็มบริโอได้สำเร็จ มีบุตรยากควรทำความรู้จักเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร “เยื่อบุโพรงมดลูก” เป็นชั้นของเนื้อเยื่อ (หรือเยื่อเมือก) ที่เรียงรายอยู่ด้านในของมดลูก ตลอดรอบประจำเดือน เยื่อเมือกนี้จะหนาขึ้นเมื่อคาดว่าจะตั้งครรภ์ ตามหลักการเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีความหนาอย่างน้อย 8 มม. เมื่อเกิดการปฏิสนธิลงสู่มดลูกจะเกิดการฝังตัว แต่หากไม่เกิดการฝังตัวเยื่อบุจะบาง และหลุดออกส่งผลให้มีประจำเดือน    การเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร? การเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูก เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเอ็มบริโอในการฝังและเติบโตเป็นทารก ในแต่ละรอบประจำเดือน จะมีช่วงสองถึงสามวันที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะเปิดรับแสงสูงสุด เรียกว่าหน้าต่างของการฝัง (WOI) ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ของรอบประจำเดือน 28 วัน   เยื่อบุโพรงมดลูกที่เหมาะกับการตั้งครรภ์  แม้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทำเด็กหลอดแก้ว ทํา icsi ivf ทํากิ๊…

Read More

ทำ ICSI

ทำ ICSI สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่?

ทำ ICSI สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่ หมดกังวลมีลูกยากทำ ICSI เลือกเพศลูกได้ เป้าหมายสูงสุดของคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก นอกจากปรารถนาที่จะมีลูกน้อยที่มีสุขภาพแข็งแรง การเลือกเพศเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคู่รักหลายๆ คู่  หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือ เมื่อทำ icsi สามารถเลือกเพศของลูกได้หรือไม่ และแม้ว่าจะสามารถเลือกเพศของทารกด้วยการปฏิสนธินอกร่างกายแล้ว แต่หลายคนสงสัยว่าเทคนิคดังกล่าวแม่นยำ 100% หรือไม่   การเลือกเพศที่เกิดขึ้นสามารถดำเนินการได้ในระหว่างกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi  หรือเรียกอีกอย่างว่าการเลือกเพศผสมเทียม โดยจะมีการคัดเลือกตัวอ่อนของเพศที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง  ซี่งเหตุผลที่คู่รักต้องการเลือกเพศลูกน้อย มีดังนี้  การสร้างสมดุลย์ให้กับครอบครัว พ่อแม่บางคนต้องการเลือกเพศของลูกเพื่อสร้างสมดุลในครอบครัว จากการที่ครอบครัวมีลูกเพศเดียวกันหลายคนอยู่แล้ว และต้องการมีลูกคนละเพศ หรือสำหรับคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก และต้องการเลือกเพศลูกตามที่ครอบครัวต้องการ เช่น ต้องการเลือกเพศชายตามวัฒนธรรมของคนจีน เพื่อต้องการมีคนสืบสกุลให้กับครอบครัว   การเลือกเพศจากเหตุผลทางการแพทย์ เพื่อเลี่ยงและป้องกันการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมที่มีสาเหตุมาจากโครโมโซมเพศ (sex-linked diseases) มักจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างส่งผลต่อเด็กบางเพศเท่านั้นหรือรุนแรงกว่าในเพศใดเพศหนึ่ง การเลือกเพศของทารกช่วยให้ลดความเสี่ยงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เลือดแข็งตัว โดยในครอบครัวที่แม่เป็นพาหะ ทารกเพศชายจะมีโอกาสเป็นโรคถึง 50% แต่หากเด็กทารกหญิงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะนี้   ถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการเลือกเพศ  การทำ icsi สามารถเลือกเพศได้หรือไม่…

Read More

เด็กหลอดแก้ว

เด็กที่เกิดโดยธรรมชาติและเด็กหลอดแก้วต่างกันไหม?

เด็กที่เกิดโดยธรรมชาติและเด็กหลอดแก้วต่างกันไหม เปรียบชัดๆ เด็กหลอดแก้วกับเด็กเกิดธรรมชาติ การทำเด็กหลอดกลายเป็นทางเลือกการรักษายอดนิยมสำหรับคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นี้ ได้ช่วยเหลือคู่รักหลายล้านคู่ทั่วโลกสำหรับการตั้งครรภ์และเริ่มต้นครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คำถามหนึ่งมักพบบ่อยอยู่เสมอก็คือ เด็กที่เกิดโดยธรรมชาติกับเด็กหลอดแก้วต่างกันหรือไม่  จริงหรือไม่เด็กหลอดแก้วต่างกับเด็กเกิดโดยธรรมชาติ   แม้ว่าเด็กที่เกิดจากเด็กหลอดแก้ว จะเป็นเด็กที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์ของการปฏิสนธิเกิดขึ้น โดยที่เอ็มบริโอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นภายในร่างกายของผู้หญิง ส่วนสเปิร์มจะถูกหลอมรวมกันในสภาพห้องปฏิบัติการที่ได้รับการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน แทนที่จะเป็นท่อนำไข่  หรือกระทั่งการปฏิสนธิของการทำเด็กหลอดแก้วก็เกิดขึ้นในหลอดทดลอง เมื่อเอ็มบริโอถูกสร้างขึ้นโดยการหลอมรวมของสเปิร์มและไข่ในห้องแล็บ ตัวอ่อนจะถูกย้ายไปยังมดลูก ซึ่งเป็นที่ที่ตัวอ่อนถูกอุ้มและเลี้ยงดูเหมือนทารกที่ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ จึงทำให้เด็กที่เกิดจากเด็กหลอดแก้ว ลักษณะทางร่างกายและจิตใจของทารกจึงไม่มีความแตกต่างกันกับเด็กที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยมีข้อมูล ดังนี้    โอกาสตั้งครรภ์ผิดปกติไม่ต่างกันมาก  จากการศึกษาต่างๆ พบว่าเปอร์เซ็นต์ของการตั้งครรภ์ผิดปกติในการปฏิสนธิตามธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 4% ส่วนการทำเด็กหลอดแก้ว ตัวเลขนี้จะสูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ 7-8% โดยความแตกต่างนี้อาจเนื่องมาจากอายุโดยทั่วไปที่สูงขึ้นของผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้ว    เด็กหลอดแก้วเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารก  จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่อาจส่งผลต่อความผิดปกติ เช่น ข้อบกพร่องของโครโมโซมหรือทางพันธุกรรมในตัวอสุจิหรือไข่อาจส่งผลให้ทารกผิดปกติได้ แต่ความเสี่ยงนี้มีอยู่ในทั้งการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและการตั้งครรภ์ที่ทำเด็กหลอดแก้ว    การพัฒนาเอ็มบริโอส่งผลต่อความผิดปกติโครโมโซม  ไม่ว่าจะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติหรือผ่านการทำเด็กหลอดแก้ว เริ่มต้นจากเซลล์เดียวที่แบ่งตามการแบ่งเซลล์ หากส่วนเล็กๆ ของโครโมโซมหายไปหรือมีการแบ่งตัวไม่เท่ากัน อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมได้ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจะเท่ากันทั้งในการตั้งครรภ์ผ่านการทำเด็กหลอดแก้วและการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ   สุขภาพโดยรวมเด็กหลอดแก้วอ่อนแอจริงหรือไม่ การศึกษาจำนวนมากจากการวิจัย และตีพิมพ์  ตีพิมพ์ใน JAMA Network Open…

Read More

IVF ICSI

IVF ICSI สามารถทำได้กี่ครั้ง?

IVF ICSI สามารถทำได้กี่ครั้ง มีลูกยากวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI กี่รอบ การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi เป็นกระบวนการที่สำคัญของผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก เพราะเป็นทุกขั้นตอนใช้ทั้งพลังงาน อารมณ์ เวลา ของผู้ที่ต้องการจะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งยังไม่รวมถึงการมีงบประมาณที่พอสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว  จึงไม่แปลก ที่ผู้ทำเด็กหลอดแก้วหรือคู่รักจะต้องการทราบว่า ควรวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi กี่รอบถึงจะประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ ซึ่งในทางการแพทย์ความสามารถการตั้งครรภ์นั้น มีความแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก  มีลูกยากวางแผนทำ ivf ทำ icsi กี่รอบ  เริ่มต้นที่ คู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก ทำความรู้จักเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทั้งสองวิธีโดยสังเขปกันก่อน  IVF  หรือ In vitro fertilization เป็นการนำสเปิร์มและไข่ออกมาทำการปฏิสนธิในห้องแล็ป เป็นการผสมเทียมเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีลูกยากสามารถตั้งครรภ์ได้  ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เรียกว่า “การทำอิ๊กซี่” เป็นการช่วยปฎิสนธิโดยวิธีฉีดอสุจิ 1 ตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ ช่วยเพิ่มอัตราการปฎิสนธิและโอกาสการตั้งครรภ์ได้ …

Read More

สีของอสุจิบอกอะไรได้บ้าง?

สีของอสุจิบอกอะไรได้บ้าง?

สีของอสุจิบอกอะไรได้บ้าง เรื่องที่คุณพ่อต้องรู้ อยากมีลูกสีอสุจิบ่งชี้เสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยาก คู่รักหลายๆ คู่ที่เผชิญกับภาวะมีบุตรยาก บ่อยครั้งการมีลูกยากไม่ได้เกิดจากฝ่ายหญิง แต่อาจจะเกิดจากฝ่ายชายที่มีน้ำเชื้อไม่มีตัวอสุจิ อสุจิไม่แข็งแรง น้ำเชื้ออ่อน  ดังนั้นอสุจิถือว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่มีความสำคัญ จะถูกหลั่งออกมาทางอวัยวะเพศชายพร้อมกับน้ำเลี้ยง  และเป็นที่ทราบกันดีว่า ลักษณะของน้ำเชื้อโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสีขาวข้น หรือสีเหลืองอ่อน เพราะมีส่วนประกอบจากตัวอสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆ แต่ในกรณีที่สีของอสุจิเกิดความเปลี่ยนแปลง นั้นคือการส่งสัญญาณภาวะสืบพันธุ์กำลังมีปัญหา และเป็นข้อบ่งชี้คู่รักเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะมีบุตรยาก    ทำความรู้จักอสุจิก่อนทำเด็กหลอดแก้ว  ‘ตัวอสุจิ’ ของผู้ชายประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนหัว เป็นส่วนที่มีนิวเคลียสอยู่ ส่วนตัวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว และส่วนหางเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ น้ำอสุจิจะมีค่า pH ประมาณ 7.35-7.50 มีสภาวะค่อนข้าง เป็นเบส ในน้ำอสุจินอกจากจะมีตัวอสุจิแล้ว ยังมีส่วนผสม ของสารอื่นๆ ประกอบด้วย น้ำอสุจิเป็นส่วนสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศชาย และมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ทำ ivf เพราะต้องฉีดเชื้ออสุจิไปในไข่หนึ่งฟองในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างตัวอ่อน  น้ำอสุจิ ประกอบด้วยสเปิร์ม แต่เป็นของเหลวที่ซับซ้อนซึ่งมีสารอื่นๆ การศึกษาระบุว่าน้ำอสุจิที่ดีต่อสุขภาพ จะประกอบด้วย  วิตามิน เอนไซม์ แร่ธาตุ โปรตีน…

Read More

ทำ icsi

ผู้ชายสเปิร์มน้อยมีผลต่อการทำ icsi หรือไม่

ผู้ชายสเปิร์มน้อยมีผลต่อการทำ icsi หรือไม่ ทำ icsi เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์สำหรับคุณพ่อมีสเปิร์มน้อย ภาวะมีบุตรยากของคู่รักในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากผู้ชายมีสเปิร์มน้อยกว่า 16 ล้านตัวต่อน้ำอสุจิหนึ่งมิลลิลิตร ภายหลังจากผู้ชายที่หลั่งออกมาระหว่างการถึงจุดสุดยอด ทางการแพทย์จะถือว่า เป็นการเข้าเกณฑ์จำนวนสเปิร์มถือว่า "ต่ำกว่าปกติ"  การมีจำนวนสเปิร์มต่ำกว่าปกติ หมายความว่า สเปิร์มจะมีโอกาสน้อยที่จะปฏิสนธิกับไข่ของคู่รักลดลง ซึ่งส่งผลให้โอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์น้อยลง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่คลินิกมีบุตรยากนิยมนำมารักษาฝ่ายชายที่มีสเปิร์มต่ำ คือ การทำเด็กหลอดแก้ว รวมถึงวิธีการรักษาต่างๆ เพื่อกระตุ้นสเปิร์ม    มีลูกยากรักษาฝ่ายชายสเปิร์มน้อยได้อย่างไร  การมีสเปิร์มต่ำของฝ่ายชาย สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ตั้งแต่การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึงการใช้ยาบางชนิดหรือการเจ็บป่วยในระยะยาว โดยการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ุที่เป็นทางเลือกของคู่รัก มีวิธีดังต่อไปนี้    การทำ iui คือ เป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง เป็นการฉีดสเปิร์มที่ผ่านการคัดกรองตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งวิธีการรักษา iui จะเหมาะกับฝ่ายชายที่มีจำนวนสเปิร์มมากกว่า  8-10 ล้าน/มล. หรืออย่างน้อย 20% ของตัวสเปิร์มเป็นแบบ motile UI ก็สามารถทำได้ การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ทำ ivf…

Read More

ทำเด็กหลอดแก้ว

คุณภาพที่ดีของสเปิร์มในการทำเด็กหลอดแก้วเป็นอย่างไร

คุณภาพที่ดีของสเปิร์มในการทำเด็กหลอดแก้วเป็นอย่างไร ตรวจคุณภาพสเปิร์มก่อนทำเด็กหลอดแก้วช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ คุณภาพของสเปิร์มเป็น 1 ใน 3 ของปัญหาสำหรับคู่รักที่เผชิญกับภาวะมีบุตรยาก จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า สเปิร์มที่แข็งแรง เป็นกุญแจสำคัญต่อการเจริญพันธ์ุ และยังหมายถึงความสามารถในการตั้งครรภ์ของคู่รักที่กำลังวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi    แล้วคู่รักจะทราบได้อย่างไรว่าสเปิร์มที่มีอยู่นั้น มีความแข็งแรงหรือมีคุณภาพดีหรือไม่ สำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว  โดยพื้นฐานแล้วลักษณะทางกายภาพของตัวสเปิร์มของแต่ละคนมีทั้งสี กลิ่น ความสม่ำเสมอ และปริมาณอาจแตกต่างกันออกไป โดยจะมีลักษณะบางประการที่บ่งบอกลักษณะของสเปิร์มที่มีสุขภาพดี   รู้จักสเปิร์มก่อนทำเด็กหลอดแก้ว    คู่รักที่กำลังเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ivf icsi หรือ iui เพื่อไขความกระจ่าง มาทำความรู้จัก “น้ำเชื้อ” หรือ “น้ำอสุจิ” (Semen) คือของเหลวในร่างกายของผู้ชาย มีสีขาวนวลที่ปล่อยออกมาจากอวัยวะเพศชายในระหว่างการหลั่งน้ำอสุจิ ของเหลวนี้จะประกอบด้วยเซลล์อสุจิ (อสุจิ) และน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆ เป็นของเหลวที่มีลักษณะสีขาวข้น โดยการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งจะออกมาประมาณ 3 – 4 มิลลิลิตร และมีจำนวนอสุจิเฉลี่ยประมาณ 300 – 500 ล้านตัว   …

Read More

ทำเด็กหลอดแก้ว

ทำ IUI หรือทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI เหมาะกับคุณแม่แบบไหน

ทำ IUI หรือทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI เหมาะกับคุณแม่แบบไหน เลือกทำเด็กหลอดแก้ว IUI IVF ICSI ที่แมทช์กับคุณแม่และช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ การเลือกวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก ถือว่ามีบทบาทสำคัญ เพราะสภาพร่างกายของผู้หญิงที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบประจำเดือน (Menstrual Cycle) คุณภาพของไข่ มดลูก ภาวะการตกไข่ของผู้หญิง ท่อนำไข่ และพยาธิสภาพอื่นๆ ในอุ้งเชิงกรานของสตรี หรือกระทั่งภาวะทางภูมิคุ้มกัน ล้วนมีผลต่อการตั้งครรภ์ทั้งสิ้น  ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ หรือกรรมวิธีที่ช่วยให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยนำเซลล์สืบพันธ์ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ได้แก่ สเปิร์มและไข่ออกจากร่างกายและนำมาใส่ในท่อนำไข่ หรือนำมาปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ มีด้วย 3 วิธี ได้แก่ การทำ ทำเด็กหลอดแก้ว ivf ,icsi  หรือ iui และจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะกับคุณแม่ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์มาเริ่มกันเลย  การทำ iui เหมาะกับใครบ้าง การทำ iui (Intra – Uterine Insemination)  เป็นการฉีดสเปิร์มเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง …

Read More