Skip to content Skip to footer

ยินดีต้อนรับครอบครัว GFC (คลิป)

 

ยินดีต้อนรับน้องรุท ลูกชายของคุณแม่ภัทราและคุณพ่อคฑาวุธ เข้าสู่ครอบครัว GFC ค่าาา ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัยนะคะ