ว้าวมาก! งานวิจัยพบว่าคุณแม่ที่ท้องตอนอายุ 30 ปีจะส่งผลให้ลูกฉลาดและแข็งแรงกว่าคุณแม่วัยอื่น

You are here: