Skip to content Skip to footer

เคสที่ประสบความสำเร็จของคุณโย่งและคุณก้อย ได้เลือกใช้ Eeva เทคโนโลยีเลี้ยงตัวอ่อนล่าสุด จาก USA

* การใช้เครื่อง Eeva ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการรักษา โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เคสที่ประสบความสำเร็จของคุณโย่งและคุณก้อย🤰 ได้เลือกใช้ Eeva เทคโนโลยีเลี้ยงตัวอ่อนล่าสุด จาก USA ซึ่งเป็น AI ที่ช่วยประเมินพัฒนาการของตัวอ่อนจากฐานข้อมูลของเครื่อง Geri+ ที่เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบแยกเลี้ยงเป็นห้อง ๆ พร้อมติดกล้องสำหรับการดูตัวอ่อนแบบ Real Time Monitoring 🎥
👶 สามารถวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ
👶 ช่วยลดการเคลื่อนไหวและลดการรบกวนตัวอ่อน
👶 ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่
👶 ช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ได้ตัดสินใจ ก่อนนำไปใส่ในโพรงมดลูก
เรียกได้ว่า Eeva เป็นเทคโนโลยีสำหรับคู่สมรสที่ทำ ICSI และมีความต้องการให้ “ตัวอ่อนมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด” เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ 😊
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้ที่ >> http://m.me/GFC.Bangkok
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน