Skip to content Skip to footer
Promotion

คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก

Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้ที่อยากมีลูก ตลอดจนแนะนำให้คำปรึกษาและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม อาทิ
การทํา IVF/ ICSI หรือ เด็กหลอดแก้ว โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นอกจากนี้เรายังมีบริการฝากไข่ ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน และตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

FAQ

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คือเทคโนโลยีการทางแพทย์สมัยใหม่ที่ต่อยอดมาจากการทำเด็กหลอดแก้วแบบ IVF เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย หรือที่เรียกว่า “การทำเด็กหลอดแก้ว” ซึ่งการทำอิ๊กซี่ (ICSI) นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหาการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ การทำเด็กหลอดแก้วแบบธรรมดา หรือ IVF ทำไม่ได้ เช่น ไข่เปลือกหนา น้ำเชื้อไม่แข็งแรง เป็นต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก แต่งงานมาหลายปี ลองรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น IUI มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ คู่สามีภรรยาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ผู้ชายที่เป็นหมัน น้ำเชื้อน้อย สเปิร์มไม่แข็งแรง หรือ ผู้หญิงที่มีปัญหาที่มดลูก ตัดปีกมดลูก ท่อนำไข่ตีบ ตัน คนที่อายุเยอะ คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น คนที่มีกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS)

การทำเด็กหลอดแก้วคือการกระตุ้นไข่ให้ได้หลายใบในหนึ่งรอบแล้วเก็บไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิ จากนั้นเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเลือกตัวอ่อนที่ดีฝังกลับเข้าโพรงมดลูก

โอกาสทำเด็กหลอดแก้วมีอัตราความสำเร็จกว้างมากขึ้นอยู่กับ อายุของฝ่ายหญิง เชื้ออสุจิฝ่ายชาย โรคที่เกี่ยวข้องเช่น ช็อกโกแลตซีสต์ เนื้องอกมดลูก ภาวะไข่ตกยาก จำนวนไข่ในแต่ละรอบที่เก็บได้ ความหนาและรูปร่างของเยื่อบุโพรงมดลูก รวมถึงตัวอ่อนที่ได้มีคุณภาพดีแค่ไหน และได้ทำการคัดเลือกตัวอ่อนโดยการคัดโครโมโซมหรือไม่

ดังนั้นโอกาสของการสำเร็จอาจจะมีระยะตั้งแต่ 0-70% เลยทีเดียว

ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์หรือยังมีประจำเดือนอยู่ถือว่าสามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ เนื่องจากร่างกายสามารถผลิตไข่เพื่อมาผสมกับอสุจิได้ แต่โอกาสสำเร็จส่วนใหญ่ขึ้นกับอายุ เนื่องจากคุณภาพและจำนวนไข่จะแย่ลงตามอายุของผู้หญิง โดยทั่วไปอายุที่มากกว่า 45 ปี จะมีโอกาสสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วน้อยมาก

We provide high-quality
health care.