โอกาสดีของคนอยากทำ ICSI ไม่ต้องลาหยุดงาน😊 ยิ่งอยู่บ้าน พักผ่อนมาก ๆ เครียดน้อยลงก็ยิ่งมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นด้วยค่ะ 😊

You are here: