บริการของเรา

“ครอบคลุม ครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหามีบุตรยาก
ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่า
และมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส”

บริการของเรา

“ครอบคลุม ครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหามีบุตรยากตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส”

WHY GFC

เหนือกว่า ด้วยความชำนาญและจิตวิญญาณของทีมแพทย์ พยาบาล ทีมนักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทุกคน ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัวทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียว ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ​ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทุกขั้นตอนโปร่งใส ได้มาตรฐาน มีการรายงานผลอย่างใกล้ชิด ละเอียด เป็นกันเองมีการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับคนไข้แต่ละราย พร้อมดูแลจนถึงขั้นตอนการฝากครรภ์ และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เพราะเราเข้าใจทุกความกังวลของครอบครัว และให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคนไข้เป็นอันดับแรก

“ ใส่ใจในความสำเร็จต้อง Genesis Fertility Center (GFC) ”

ความไว้วางใจจากคุณหมอ

กว่า 2,000 คนต่อปี คือจำนวนผู้มีบุตรยากที่ผ่านการดูแลของ

“รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ​”

มาตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ด้วยแรงบันดาลใจจากความสุขเมื่อยามได้ช่วยให้ผู้มี
บุตรยาก สามารถเติมเต็มความฝันในการมีลูกและสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้
รศ. นพ.พิทักษ์จึงเลือกทุ่มเทความมุ่งมั่น และศึกษาด้านสูตินรีแพทย์อย่างลึกซึ้ง จนเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชื่อดังมากมาย นำมาสู่
การเปิดศูนย์รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้มีบุตรยากที่ทันสมัย ครอบคลุม และครบ
วงจร

กว่า 2,000 คนต่อปี คือจำนวนผู้มีบุตรยากที่ผ่านการดูแลของ

“รศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ​”

มาตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ด้วยแรงบันดาลใจจากความสุขเมื่อยามได้ช่วยให้ผู้มีบุตรยาก สามารถเติมเต็มความฝันในการมีลูกและสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ รศ. นพ.พิทักษ์จึงเลือกทุ่มเทความมุ่งมั่น และศึกษาด้านสูตินรีแพทย์อย่างลึกซึ้ง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัฐและเอกชนชื่อดังมากมาย นำมาสู่การเปิดศูนย์รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้มีบุตรยากที่ทันสมัย ครอบคลุม และครบวงจร

พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ

 • อายุกับโอกาสมีบุตร
 • ปวดท้องประจำเดือน
 • ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง
 • ช็อกโกแลตซีสต์
 • ท่อน้ำไข่ตีบตัน
 • เชื้ออสุจิน้อย
 • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • นอนดึก ความเครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ส่งผลต่อการมีลูก
 • ผังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • เนื้องอกมดลูก
 • ตรวจไม่พบตัวอสุจิ
 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

หมดกังวลเรื่อง

 • ตรวจหาสาเหตุผิดพลาด
 • ความไม่ละเอียดของการอธิบายข้อมูล
 • ปัญหาที่ลดโอกาสสำเร็จของการมีบุตร
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
 • ความละเลยของทีมแพทย์และทีมแล็บ
 • ความสับสนในขั้นตอนต่างๆ
 • เสียเวลาและโอกาสมีบุตร

พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ

 • อายุกับโอกาสมีบุตร
 • ปวดท้องประจำเดือน
 • ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง
 • ช็อกโกแลตซีสต์
 • ท่อน้ำไข่ตีบตัน
 • เชื้ออสุจิน้อย
 • ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • นอนดึก ความเครียด ดื่มสุรา สูบบุหรี่ส่งผลต่อการมีลูก
 • ผังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • เนื้องอกมดลูก
 • ตรวจไม่พบตัวอสุจิ
 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

หมดกังวลเรื่อง

 • ตรวจหาสาเหตุผิดพลาด
 • ความไม่ละเอียดของการอธิบายข้อมูล
 • ปัญหาที่ลดโอกาสสำเร็จของการมีบุตร
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
 • ความละเลยของทีมแพทย์และทีมแล็บ
 • ความสับสนในขั้นตอนต่างๆ
 • เสียเวลาและโอกาสมีบุตร