Skip to content Skip to footer

CONGRATULATIONS, 2019

CONGRATULATIONS, 2019

ขอแสดงความยินดีกับคุณนพพรและคุณชมพูนุท เข้ามารักษาที่ GFC เพียงไม่กี่ครั้ง ก็สำเร็จตั้งครรภ์ และปัจจุบันกลับไปฝากครรภ์ที่ขอนแก่นแล้วค่ะ จากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอพิทักษ์ GFC ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในการมารักษาที่เรา 🙏🏻🎉🤰🏼❤️😊👍🏻
#GFCbangkok #IVF #ICSI #เด็กหลอดแก้ว #baby #GFCทีเดียวติด #มีลูกไม่ยากหากมาที่GFC