Skip to content Skip to footer

GFC​ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร​ ๘๔ พรรษา​

เมื่อวันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2563
รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์​พิทักษ์​ เลาห์เกริกเกียรติ​ ประธานกรรมการ​ และคณะกรรมการบริหาร บริษัท​ เจเนซีส​ เฟอร์​ทิ​ลี​ตี​ เซ็นเตอร์​ จำกัด​ บริจาคเงิน​ 500,000 บาท​ (ห้าแสนบาทถ้วน)​ ภายใต้โครงการ​ “GFC​ CARE​&SHARE” เพื่อให้อาคารนี้​ เป็นศูนย์การแพทย์​ และพยาบาลที่สมบูรณ์​ในการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร