Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

ปัญหา PCOS อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่และสามารถตั้งครรภ์ได้ GFC มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการรักษา ขอแสดงความยินดีกับคุณธันย์ณา และ คุณศิริชัย ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับทีมแพทย์และทีมแลปของ GFC ปัจจุบันฝากครรภ์ใกล้บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ