Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

“อยากขอบคุณ คุณหมอชมพูนุชและคุณพยาบาลทุกๆท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์แบบ…”
ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทิยา และคุณภูมิพันธ์ ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอเอ็ม พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี GFC ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของคุณ