Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

GFC ขอแสดงความยินดีกับคุณชญานุช และคุณเกริก ตั้งครรภ์สำเร็จจาการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอมิ้งค์ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม ติดในครั้งแรกเลยค่ะ ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์แล้วค่ะ GFC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในการเต็มเติมความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวคุณ