Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

GFC Happy Moments
“ถึงจะได้ตัวอ่อนตัวเดียว แต่สุดท้ายก็ได้ลูกน้อยมาสมใจ” ขอแสดงความยินดีกับ พญ.เพชรลดา และ นพ.อนุชา ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับทีมแพทย์และทีมแลปของ GFC เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้ลูกน้อยสมดังใจหวัง