Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

ขอขอบคุณ..คุณหมอปรวัน ทีมพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ GFC ที่ให้คำปรึกษาและดูแลเป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จในครั้งแรกและมีสมาชิกใหม่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัว หลังจากที่รอคอยมานาน ขอขอบคุณจากใจจริง