Skip to content Skip to footer

ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีของ Genesis Fertility Center

ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีของ Genesis Fertility Center

อยากมีลูก เทคโนโลยี Eeva ช่วยผู้มีลูกยากด้วยวิธี ICSI

ภาวะมีบุตรยาก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับอัตราการเกิดของเด็กลดลง ปัจจุบันทางโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก จึงเปิดบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ภายใต้การใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ เพื่อให้คู่รักแต่ละคู่สามารถประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก ก็ตาม

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คืออะไร

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ Assisted Reproductive Technology (ART) เป็นกระบวนการทางวิทยศาสตร์ที่ช่วยรักษาคู่สมรสที่ประสบปัญหามีลูกยาก ให้สามารถตั้งครรภ์ได้ โดยนำเซลล์สืบพันธ์ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ได้แก่ อสุจิ และไข่ ออกจากร่างกาย เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ รวมทั้งการผสมเทียม ซึ่งวิธีที่เคยถูกนำมาใช้ หรือยังถูกใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน 5 วิธี โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1.การทำกิฟต์ (Gamete Intrafallopain Transfer: GIFT) เป็นการนำเซลล์ไข่และอสุจิเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้มีการปฏิสนธิในร่างกาย
2.การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination : IUI) เป็นการฉีดน้ำเชื้อที่ผ่านกระบวนการเตรียมน้ำเชื้อทำให้ได้เชื้อที่มีคุณภาพดีขึ้นเข้าโพรงมดลูกเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ตัดปัญหาจากกระบวนการของอสุจิที่ต้องผ่านปากมดลูกเข้าไปปฏิสนธิ
3.เด็กหลอดแก้ว (In-Vito Fertilization : IVF) เป็นเทคโนโลยีที่เก็บไข่จากฝ่ายหญิงและเตรียมอสุจิจากฝ่ายชาย เพื่อนำมาเลี้ยงรวมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะย้ายตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนพัฒนาเป็นทารก
4.อิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI) เป็นการปฏิสนธิที่ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงเซลล์ไข่และอสุจิร่วมกัน แต่เป็นการฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง จากนั้นทำการเพาะเลี้ยง แล้วย้ายตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก
5.แช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เป็นหนึ่งในกระบวนการในการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ สำหรับฝ่ายหญิงที่อยากมีลูกแต่ยังไม่พร้อม โดยวิธีนี้เป็นการเก็บไข่จากรังไข่มาแช่แข็งไว้สำหรับทำเด็กหลอดแก้ว

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ของสถานให้บริการรักษาผู้มีลูกยาก ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก ล้วนมีกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญการของทีมแพทย์ หรือแม้แต่การเลือกจ่ายยาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนให้กับคู่รักที่เข้ารับการรักษา ทีมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) พยาบาล ตลอดจนห้องปฏิบัติการ ที่ล้วนคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามารักษาเป็นสำคัญ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราประสบความสำเร็จของการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น การทำ IUI IVF และ ICSI

ทำความรู้จัก Genesis Fertility Center (GFC)

Genesis Fertility Center (GFC) เป็นคลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก หรือผู้ที่ต้องการปรึกษา วางแผนที่จะมีบุตร ที่ให้บริการเพื่อแก้ปัญหามีลูกยาก ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม โดยมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่พร้อมให้คำแนะนำและคอยดูแลทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างครอบครัวในอนาคตให้กับคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูกด้วยวิธีการทำ IUI และ ICSI

สำหรับกระบวนการรักษาภาวะมีลูกยากของ Genesis Fertility Center (GFC) ถูกขับเคลื่อนภายใต้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า “Eeva” เป็นเทคโนโลยีคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุด ที่ GFC Clinic นำมาใช้ในประเทศไทย ขณะที่ในตลาดต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมารักษาภาวะมีบุตรยากมาร่วมกว่า 5 ปี

เทคโนโลยี Eeva ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

เทคโนโลยี Eeva เป็นการนำระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ที่ถูกพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค้นพบว่าระยะเวลาในการแบ่งตัวของเซลล์ตัวอ่อนในขั้นต้นนั้น มีความสัมพันธ์กับความแม่นยำในการคัดเลือกตัวอ่อน ทั้งด้านอัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพของตัวอ่อน โดยเทคโนโลยี Eeva จะนำมาใช้ในการตรวจจับการเติบโตของตัวอ่อน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดในการนำมาฝังตัว
สำหรับความอัจฉริยะของเทคโนโลยี Eeva จะดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อายุของไข่ จำนวนเซลล์ที่โต โดยจะแบ่งตัวอ่อนที่อยู่ในตู้ Geri+ เป็นเกรดต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรที่รักษาผู้มีลูกยากนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ภายใต้ปัจจัยอายุ ของคู่รัก และร่วมตัดสินใจในการเลือก “ตัวอ่อนที่ดีที่สุด” ไปใส่โพรงมดลูกให้คนไข้ ซึ่งเมื่อทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับการตรวจ NGS จะสามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์สูงถึง 70% เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่อื่นซึ่งมีอัตราตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 30-50 %

จุดเด่นของเทคโนโลยี Eeva

· เทคโนโลยี Eeva เป็น AI ช่วยประเมินพัฒนาการของตัวอ่อนจากฐานข้อมูลของเครื่อง Geri+ ซึ่งเป็นตู้แบบแยกเลี้ยงเป็นห้องๆ
· เป็นเทคโนโลยีที่คำนวนตัวอ่อนระดับ 5 เกรด โดยเกรดที่ 1 ถือว่าเป็นตัวอ่อนที่ดีที่สุด และทำให้การคัดเลือกตัวอ่อนมีความแม่นยำมากขึ้น
· ช่วยการวิเคราะห์ผลตัวอ่อนอย่างแม่นยำ ประเมินพัฒนาการของตัวอ่อนทุกตัวที่เลี้ยงไว้ในตู้ Geri+ ช่วยเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพที่สุดให้กับผู้ที่มีลูกยาก ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตั้งครรภ์
· เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบแยกห้องของแต่ละเคส โดยตู้เลี้ยง 1 ตู้สำหรับ1 คนไข้ ไม่ใส่รวมปะปนกัน และภายในตู้มีการติดตั้งกล้องเพื่อติดตามพัฒนาการของตัวอ่อน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
· เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
· มีกล้องติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแบบ Real Time Monitoring ซึ่งไม่รบกวนตัวอ่อน
· ลดความเสี่ยงต่อการแท้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าข่ายตรวจโครโมโซมตัวอ่อนและผู้ที่ต้องการได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด
· กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ทำงานได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถติดตามตัวอ่อนได้จากทั้งวิดีโอและภาพนิ่ง ทำให้สามารถตรวจสอบและประเมินตัวอ่อนได้อย่างแม่นยำ

เทคโนโลยี Eeva เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีลูกที่ทำ ICSI และมีความต้องการให้ “ตัวอ่อนมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด” เนื่องจากตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์สูงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้น อย่างไรก็ดีการพิจรณาใช้เทคโนโลยี Eeva นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา และด้วยบริการของ Genesis Fertility Center (GFC) ที่ใส่ใจในความสำเร็จเป็นสำคัญ การพิจารณา และเลือกวิธีการรักษาจึงมุ่งไปที่เป้าหมาย โดยมีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ รวมถึงพยาบาล ที่ให้บริการผู้มีบุตรยากเป็นผู้ดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน และยินดีทุกความสำเร็จ

นอกจากนี้ GFC ยังให้ความรู้และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหารวมไปถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่นการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ในวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ซึ่งแพทย์ผู้ชำนาญการของทาง GFC จะร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์การรักษา ซึ่งผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถเข้ามาถาม-ตอบกันแบบสดๆ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆของ GFC ได้อีก เช่น Tiktok, Youtube, Instagram เป็นต้น ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้ หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นประจำเดือนนั้นๆ ไว้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมได้

ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์ มีความสำคัญต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากขึ้น หากคุณคือคู่รักที่ต้องการอยากที่จะมีลูก Genesis Fertility Center คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก พร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่กำลังประสบภาวะมีลูกยาก ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีโอกาสประสบความสำเร็จ เติมเต็มคำว่าครอบครัว

สามารถปรึกษาได้ที่

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.