Skip to content Skip to footer

ตัวช่วยสำหรับคนมีลูกยากมีกี่วิธี และมีวิธีอย่างไรบ้าง

ตัวช่วยสำหรับคนมีลูกยากมีกี่วิธี และมีวิธีอย่างไรบ้าง

IUI ICSI IVF ตัวช่วยการรักษาภาวะมีลูกยาก คำตอบของคนอยากมีลูก

ปัญหาการมีลูกยาก คือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับคู่รักที่ต้องการเติมเต็มชีวิตคู่และสร้างครอบครัวด้วยการมีเจ้าตัวน้อยเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว หากคู่ใดเกิดประสบกับปัญหาการมีลูกยากคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อย แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านวิทยาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่รักที่อยากมีลูก สามารถประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาภาวะมีลูกยากและกำลังอยู่ระหว่างการหาข้อมูล และวิธีการรักษา ว่ามีวิธีการอะไรบ้าง บทความนี้จะเป็นตัวช่วยตอบถึงวิธีการต่างๆ
ปัจจุบันทางเลือกการรักษาภาวะมีลูกยาก มีหลายวิธีทั้งการทำ IUI การทำ IVF และการทำ ICSI ซึ่งการเลือกวิธีในการรักษาภาวะมีลูกยากขึ้นอยู่กับสาเหตุของการมีลูกยากที่ตรวจพบเป็นหลัก และพิจารณาปัจจัยอื่นๆเป็นองค์ประกอบร่วม ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการพยายามมีบุตร ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกในการรักษาวิธีอื่นๆ

การทำ IUI : Intrauterine insemination หรือการผสมเทียม

เป็นการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง จัดว่าเป็นวิธีที่มีความใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติมากที่สุด เพราะ IUI คือนำอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่แข็งแรงฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ โดยตัวอสุจิจะว่ายไปปฏิสนธิกับไข่ที่ท่อนำไข่เอง เป็นการสร้างโอกาสให้อสุจิได้ผสมกับไข่ได้ง่ายกว่าปกติ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิ ซึ่งการทำ IUI ฝ่ายชายควรมีตัวอสุจิที่แข็งแรงหลังการผ่านการคัดกรองแล้ว 1 ล้านตัวขึ้นไป หากมีน้อยกว่านั้นโอกาสตั้งครรภ์จะน้อยลง

การทํา IUI มีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไร

การทำ IUI แพทย์จะสอดท่ออ่อนที่บางและยืดหยุ่นเข้าไปทางปากมดลูกเข้าสู่มดลูกของฝ่ายหญิง และใช้กระบอกฉีดยาขนาดเล็กเพื่อส่งผ่านสเปิร์มผ่านท่อเข้าไปในมดลูกโดยตรง กระบวนการนี้ถือเป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์อสุจิที่วางอยู่ในมดลูกให้มากที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นหากตัวอสุจิปฏิสนธิกับไข่ และไข่ที่ปฏิสนธิฝังอยู่ในเยื่อบุโพรงมดลูก
การทำ IVF (In-Vitro Fertilization) หรือเรียกกันว่าการทำ ‘ไอวีเอฟ’
การทำเด็กหลอดแก้ว โดยคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอก จากนั้นนำไข่ที่ผสมแล้วจนเป็นตัวอ่อนกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป

การทํา IVF มีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไร

การทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี IVF แพทย์จะตรวจความพร้อมก่อนกระตุ้นไข่ช่วงวันที่ 2 – 3 ของการมีประจำเดือน และทำการฉีดยาทางหน้าท้องเพื่อกระตุ้นไข่ประมาณ 8 – 14 วัน เมื่อได้ไข่ตามที่ต้องการจะฉีดยากระตุ้นไข่ตกและนัดวันเก็บไข่ และฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้ออสุจิ เมื่อไข่และอสุจิปฏิสนธิจนเป็นตัวอ่อนและเพาะเลี้ยงในน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนจนเติบโตได้ดีจะทำการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกหลังเก็บไข่ 3 – 5 วัน แพทย์จะนัดติดตามและตรวจเช็กเลือดเพื่อดูฮอร์โมนการตั้งครรภ์หลังใส่ตัวอ่อนเรียบร้อยประมาณ 10 วัน

การทำ ICSI : Intracytoplasmic sperm injection หรือเรียกกันว่าการทำ ‘อิ๊กซี่’

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก โดย ICSI เป็นการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งคัดเอาตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงที่สุด ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์และทำการฉีดเข้าไป เพื่อให้ผสมกับไข่แบบเจาะจงด้วยเข็มขนาดเล็ก พอผสมกันแล้วนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาเลี้ยงพิเศษ เมื่อตัวอ่อนพัฒนาไปอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเข้าไปใส่ในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

การทํา ICSI มีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไร

การทำ ICSI แพทย์จะกระตุ้นไข่ในวันที่ 2 ของการมีประจำเดือน โดยจะกระตุ้นต่อเนื่อง 8 – 14 วัน เมื่อไข่พร้อมจะฉีดยากระตุ้นการตกไข่ จากนั้นแพทย์จะตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจขนาดและจำนวนถุงไข่ แล้วจึงฉีดฮอร์โมนก่อนที่จะเก็บไข่ด้วยการใช้เข็มเจาะดูดออกจากรังไข่ผ่านทางช่องคลอด จากนั้นนำไข่และอสุจิไปปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการพร้อมกับการให้ยาฮอร์โมนเพื่อเตรียมมดลูกฝ่ายหญิงให้พร้อมตั้งครรภ์ เมื่อตัวอ่อนเติบโตแข็งแรง แพทย์จะนัดฉีดตัวอ่อน เพื่อเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด

รักษาวิธีไหนดีกว่ากัน

การรักษาภาวะมีลูกยาก แต่ละวิธีการรักษานั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าการรักษาแบบไหนเหมาะสมสำหรับคู่รักมากกว่ากัน โดยแพทย์จะประเมินภาวะมีลูกยาก เริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเพื่อหาสาเหตุภาวะมีลูกยาก เช่น การตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อ การตรวจภายใน การทำอัลตราซาวนด์ การตรวจเลือดดูความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ การทำเอกซเรย์ฉีดสีตรวจท่อนำไข่ เป็นต้น เมื่อทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทราบสาเหตุของการมีลูกยาก และจะทำการรักษาโดยเริ่มต้นจากการแก้ไขที่สาเหตุนั้นก่อน แต่หากแก้ไขแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จ หรือในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีอายุมาก อาจจำเป็นต้องใช้วิธีการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การรักษาภาวะมีลูกยากในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภาวะมีลูกยากของแต่ละคู่รักที่ไม่เหมือนกัน เพราะวิธีการรักษาบางวิธีอาจจะไม่ได้ผลดีสำหรับคู่หนึ่ง แต่อาจเป็นวิธีรักษาที่ใช้ได้ผลดีกับอีกคู่หนึ่ง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์ในแต่ละคู่ การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมถือเป็นปัยจัยที่สำคัญและควรพิจรณาเป็นลำดับต้นๆ
หากคุณคือคู่รักที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีลูกยาก Genesis Fertility Center คลินิกสำหรับผู้มีลูกยาก ซึ่งปัจจุบันได้นำวิธีการรักษาแบบ ICSI มาใช้ในการรักษา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการเจริญพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่กำลังประสบภาวะมีลูกยาก ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีโอกาสเห็นผลสูงสุด

 

สามารถปรึกษาได้ที่

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.