Skip to content Skip to footer

ฝากไข่ตั้งแต่เนินๆ ลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

ฝากไข่ตั้งแต่เนินๆ ลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

ทำไมต้องฝากไข่แต่เนินๆ เรื่องน่ารู้ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการวางแผนมีลูกในอนาคต

การฝากไข่ หรือ Egg Freezing ของผู้หญิง เปรียบเหมือนกับการซื้อประกันรองรับความเสี่ยงในอนาคต สำหรับคู่รักที่ประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพในโรคต่างๆ หรือมีภาวะมีบุตรยาก จนไปถึงผู้ต้องการวางแผนครอบครัวและอยากมีลูกเมื่อพร้อมในอนาคต เพราะการฝากไข่ จะถูกเก็บรักษาไว้คงสภาพเดิมได้ยาวนานถึง 5 – 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับอายุและความพร้อมของร่ายกาย และเมื่อถึงเวลาพร้อมหรืออยากมีลูกก็นำออกมาเพื่อเข้าสู่การกระบวนการตั้งครรภ์ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI
หากแต่ว่าการที่คู่รักมีลูกยากและอยากมีลูก หรือผู้ที่ต้องการวางแผนครอบครัวอยากมีลูกเมื่อพร้อมในอนาคต จะประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้สูงนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วย ไม่ว่าจะเป็น ในด้านอายุและความพร้อมของร่ายกาย รวมทั้งช่วงเวลาของการฝากไข่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยเช่นเดียวกัน โดยในทางการแพทย์นั้น ‘การฝากไข่’ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้หญิง ยิ่งมีอายุน้อยๆ เท่าไร ก็มีโอกาสที่จะได้ไข่คุณภาพดีและมีไข่จำนวนมากนั่นเอง

5 เหตุผลสำคัญต้องฝากไข่ตั้งแต่เนิ่นๆ

การฝากไข่ของผู้หญิง สามารถทำได้ตั้งแต่ฝ่ายหญิงเริ่มมีประจำเดือน แต่ในช่วงอายุที่เหมาะสม ที่ไข่จะมีคุณภาพดีเหมาะสมที่สุดในการตั้งครรภ์คือ ช่วงวัยเจริญพันธุ์อายุ 22-28 ปี และเมื่อผู้หญิงเริ่มมีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ปริมาณไข่จะเริ่มลดน้อยลง ดังนั้นหากคู่รักที่มีภาวะมีลูกยากและอยากมีลูก วางแผนฝากไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI เมื่อพร้อมมีลูก ควรดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมีข้อดี ดังนี้

  • การฝากไข่เร็วเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ การฝากไข่ของผู้หญิงก่อนอายุ 35 ปี จะยิ่งเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ เพราะผู้หญิงที่มีอายุน้อยจะมีปริมาณไข่ที่มากและมีคุณภาพ ซึ่งการมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 1 คน จะใช้ไข่ที่มีคุณภาพดีอย่างน้อย 10-15 ใบ
  • ลดความเสี่ยงความผิดปกติโครโมโซม การฝากไข่ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี จะมีไข่เป็นจำนวนมาก และเมื่อต้องการนำไข่มาใช้ ก็มีโอกาสคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์ และช่วยลดโอกาสที่เด็กจะเกิดมามีความผิดปกติของโครโมโซมหรือเด็กเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมได้
  • ลดภาวะแท้งได้ง่าย เมื่อผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ร่างกายจะผลิตไข่ในปริมาณน้อยลง และมีโอกาสที่การแบ่งตัวของเซลล์ไข่จะมีความผิดพลาดได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากและภาวะแท้งได้ง่าย
  • สร้างครอบครัวและมีลูกเมื่อพร้อม การฝากไข่ หรือ การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing) เป็นการเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ในเวลาที่พร้อม ดังนั้น หากใครที่วางแผนมีบุตรหลังอายุ 35 จึงควรฝากไข่ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ขณะที่ร่างกายยังผลิตไข่จำนวนมาก และมีคุณภาพดีอยู่
  • กระบวนการกระตุ้นรังไข่น้อย การฝากไข่ตั้งแต่อายุน้อยจะได้คุณภาพไข่ที่ดี แต่ในกรณีที่ว่าอายุเกิน 35 ปี การฝากไข่อาจต้องเข้าสู่กระบวนการฉีดยากระตุ้นรังไข่หลายรอบ ซึ่งในแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาในการฉีดประมาน 8-12 วัน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของคนไข้แต่ละคนเพื่อให้ได้จำนวนฟองไข่ที่ต้องการ

อายุของผู้ฝากไข่สำคัญอย่างไร

การฝากไข่จะสามารถนำมาใช้ตั้งครรภ์ โดยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI ซึ่งโอกาสการตั้งครรภ์ด้วยไข่ที่ฝากขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ จำนวนไข่ที่ฝาก และอายุของผู้ฝากด้วย โดยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ มีดังนี้
· ผู้หญิงที่มีอายุ 30-35 ปี จำนวนไข่ที่ฝากน้อยกว่า 10 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 69% หรือน้อยกว่า จำนวนไข่ที่ฝากมากกว่า 20 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 90% หรือน้อยกว่า
· ผู้หญิงที่มีอายุ 37 ปี จำนวนไข่ที่ฝากน้อยกว่า 10 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 50% หรือน้อยกว่า จำนวนไข่ที่ฝากมากกว่า 20 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 75% หรือน้อยกว่า
· ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี จำนวนไข่ที่ฝากน้อยกว่า 10 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 30% หรือน้อยกว่า จำนวนไข่ที่ฝากมากกว่า 20 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 51% หรือน้อยกว่า
· ผู้หญิงที่มีอายุ 42 ปี จำนวนไข่ที่ฝากน้อยกว่า 10 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 20% หรือน้อยกว่า จำนวนไข่ที่ฝากมากกว่า 20 ฟอง จะมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 37% หรือน้อยกว่า

ใครบ้างที่ควรฝากไข่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

· กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว ที่อาจทำให้รังไข่เสื่อมหรือถูกทำลาย เช่น โรคมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาบริเวณอุ้งเชิงกราน กำลังรักษา หรือมีประวัติเคยรักษา ด้วยเคมีบำบัด หรือการฉายแสง โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคไขข้ออักเสบบางชนิด ผู้ที่เคยผ่าตัดเกี่ยวกับซีสต์ (Cyst) ที่รังไข่ หรือช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) และและมีประวัติครอบครัวหมดประจำเดือนเร็ว
· กลุ่มผู้วางแผนมีลูกเมื่อพร้อม ด้วยภาระของหน้าที่การงาน หรือการศึกษา รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในด้านต่างๆ ของผู้หญิงไทยทุกวันนี้จึงทำให้การแต่งงานช้าลง รวมถึงต้องการมีลูกเมื่อพร้อม ซึ่งดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เริ่มมีความต้องการอยากฝากไข่มากขึ้นในปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อนฝากไข่

สำหรับการเตรียมก่อนฝากไข่ ผู้หญิงควรเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือนก่อนเก็บไข่ เนื่องจากไข่ในแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 120 วันในการเจริญเติบโตเต็มที่ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงกรดโฟลิค (Folic Acid) และควรงดการสัมผัสสารเคมี ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีผลต่อคุณภาพของไข่ลดลง

ฝากไข่แล้วเมื่อพร้อมมีลูกทำยังไง

เมื่อคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก รวมทั้งกลุ่มผู้ที่วางแผนครอบครัว มีความพร้อมในการตั้งครรภ์และต้องการใช้ไข่ที่แช่แข็งไว้ในการผสมกับเซลล์อสุจิเพื่อให้ได้เป็นตัวอ่อน กระบวนการถัดมาก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI โดยคู่รักต้องเตรียมเอกสารสำคัญตามข้อกฎหมายไทยเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว โดยคู่รักต้องมีทะเบียนสมรสกัน เจ้าหน้าที่จะนำไข่ที่ถูกแช่แข็งไว้มาละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเด็กหลอดแก้วต่อไป

ฝากไข่กับ Genesis Fertility Center (GFC)

สำหรับ Genesis Fertility Center (GFC) เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการเลี้ยงตัวอ่อนการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์อสุจิ และการตรวจคัดกรองพันธุกรรมและโครโมโซมตัวอ่อน
เมื่อคู่รักที่มีภาวะมีลูกยากและยากมีลูก หรือผู้ที่ต้องการวางแผนมีลูกในอนาคต สนใจการฝากไข่กับ GFC ของเราสามารถเลือกแพทย์ผู้หญิงได้ ในการดูแลไข่ที่เก็บออกมาด้วยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการเท่านั้น โดยมีห้อง LAB ที่ได้มาตรฐาน ความสะอาดเท่าห้องผ่าตัดใหญ่ ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ GFC ยังใช้เทคนิคการฝากไข่ที่ได้มาตรฐาน โดยการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยคงสภาพของเซลล์ไข่และไม่ทำลายสุขภาพไข่ ระยะในการฝากอยู่ได้ประมาณ 5-10 ปี ขึ้นกับคุณภาพของไข่ตอนที่เริ่มฝาก

ขั้นตอนการฝากไข่กับ GFC มีดังนี้

1. ทำการนัดหมายล่วงหน้า 3 – 5 วัน
2. ผู้ฝากไข่เข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด
3. ดำเนินการกระตุ้นไข่ด้วยการฉีดยา
4. อัลตราซาวนด์เพื่อดูความพร้อมของไข่
5. ทำการเก็บไข่เมื่อไข่โต
6. นำไข่ไปแช่แข็งในห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิประมาณ -195 องศาเซลเซียส ทำให้เซลล์หยุดการทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ำแข็งมาทำลายเซลล์ ทำให้ยังคงรักษาประสิทธิภาพของเซลล์ไว้ในสภาพเดิมได้ โดยหลังจากการฝากไข่ คุณผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่ต้องพักฟื้น
หากคู่รักที่กำลังประสบปัญหาการภาวะมีบุตรยากและอยากมีลูก หรือผู้ต้องการวางแผนครอบครัวมีลูกเมื่อพร้อม ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI สนใจการให้บริการฝากไข่กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก

พิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าแพคเกจ ฝากไข่ และ ICSI กับทาง GFC เท่านั้น
โปรโมชั่นผ่อน 0% 6 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี และ 0% 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพานิชย์

สามารถปรึกษาได้ที่

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.