Skip to content Skip to footer

ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและการเตรียมความพร้อมทำเด็กหลอดแก้ว

ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและการเตรียมความพร้อมทำเด็กหลอดแก้ว

ส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของคู่รักก่อนทำเด็กหลอดแก้ว

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ทำให้ทราบถึงสุขภาพของทั้งคู่ รวมถึงโอกาสตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ทั้งด้วยวิธีธรรมชาติหรือเป็นผู้ที่ประสบกับภาวะมีบุตรยาก และอยากมีลูก เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมทำเด็กหลอดแก้ว ตั้งแต่เนิ่นๆ

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ปัจจุบันยังเป็นเรื่องที่คนไทยหรือคู่รักหลาย ๆ คู่ค่อนข้างให้ความสำคัญน้อย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ทำให้ทราบถึงสุขภาพของทั้งคู่ รวมถึงโอกาสตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ทั้งด้วยวิธีธรรมชาติหรือเป็นผู้ที่ประสบกับภาวะมีบุตรยาก และอยากมีลูก เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมทำเด็กหลอดแก้ว ตั้งแต่เนิ่นๆ 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นการส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของคู่รัก ก่อนที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับสมาชิกในครอบครัวทั้งกายและใจให้พร้อมสำหรับลูกน้อย เนื่องจากการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน จะช่วยประเมินความเสี่ยงของการเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไปยังลูกหลาน ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นและป้องกันได้ในอนาคต ซึ่งจะลดความเครียดและความตึงเครียดทางจิตใจอื่นๆ สำหรับสมาชิกในครอบครัวหากต้องมีการรักษาเกิดขึ้น 

ทำความรู้จักการตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรม

การทดสอบทางพันธุกรรม เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่แฝงอยู่ และช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคไปสู่คนที่คุณรักและทารกในอนาคต การคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมช่วยกำหนดแนวทางการรักษาและป้องกัน และทำให้สามารถรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การทดสอบทางพันธุกรรมยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพ้ยาบางชนิด และช่วยให้การวางแผนครอบครัวมีความพร้อมด้วยความเข้าใจ

สำหรับการทดสอบทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับการที่แพทย์เก็บตัวอย่างเลือดจากคู่รักทั้งสองคน และดูผลรวมโดยรวมเพื่อตรวจสอบว่าการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจง อาจทำให้เกิดภาวะร้ายแรงในเด็กในอนาคตหรือไม่ นอกจากนี้การรู้ข้อมูลสุขภาพทั่วไปของคู่รักยังช่วยในการทำนายโรคในอนาคต ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และทำให้การรักษาและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน และโอกาสในการแพร่โรคไปยังคนที่คุณรักและทารกในอนาคต หรือกระทั่งโรคทางพันธุกรรม เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการสกัดกั้นการส่งผ่านโรคสู่คนที่เรารัก ซึ่งสำหรับผู้มีบุตรยากและอยากมีลูกและทำเด็กหลอดแก้ว สามารถตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ได้อีกทางหนึ่ง
 • ช่วยรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบบีและซีก่อนแต่งงาน หากตรวจพบจะได้รักษาให้หายก่อน  
 • ช่วยตรวจสอบคู่รักมีภาวะมีบุตรยากหรือมีแนวโน้มที่จะมีบุตรยากหรือไม่ ซึ่งจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะมีบุตรยากจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว
 • ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีบุตรยากและอยากมีลูกได้ศึกษากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังคลอด เพื่อเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์
 • ช่วยในการป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หัดเยอรมัน โรคไตวาย โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีผลต่อทั้งผู้ตั้งครรภ์และลูกในครรภ์ 

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเหมาะกับใครบ้าง

 • คู่รักที่กำลังจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้ หรือคู่รักที่เพิ่งเริ่มวางแผนจัดงานแต่งงาน
 • ผู้ที่ประสงค์จะระบุปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อ
 • ผู้ที่ปรารถนาจะเข้าใจโครงสร้างทางพันธุกรรมและสุขภาพของคนที่คุณรัก
 • คู่รักที่วางแผนจะตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ปรารถนาจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองและคนที่คุณรักก่อนตัดสินใจแต่งงาน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีอะไรบ้าง?

 • การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการนับเม็ดเลือดโดยสมบูรณ์ (CBC) หรือตรวจนับเม็ดเลือดเป็นการวัดขนาดเฉลี่ยของเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณ การทดสอบนี้ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจางประเภทต่างๆ รวมถึงลักษณะธาลัสซีเมีย
 • การตรวจเลือดปัจจัยRh เพื่อดูเลือดคุณแม่ ว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งลูก หรือมีปัญหาต่อลูกในครรภ์หรือไม่ และการตรวจกลุ่มเลือด เพื่อให้ทราบว่ามีเลือดกรุ๊ปใดในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน
 • การทดสอบธาลัสซีเมีย
 • การทดสอบแอนติบอดีของไวรัสตับอักเสบบี , การทดสอบแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี , การทดสอบแอนติบอดีของไวรัสตับอักเสบซี, การทดสอบแอนติบอดีของไวรัสตับอักเสบเอ
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep test) และอัลตราซาวนด์เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
 • การทดสอบซิฟิลิส คือการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ซิฟิลิสส่วนใหญ่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็สามารถแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 • การทดสอบเอชไอวี/เอดส์ และการทดสอบการต้านหัดเยอรมัน/วิทยาเซรุ่มวิทยาของหัดเยอรมัน

เมื่อมีความเสี่ยงภาวะมีบุตรยากต้องทำยังไงบ้าง

คู่รักที่ประสบกับภาวะมีบุตร ควรเริ่มศึกษาและปรึกษากับคลินิกมีบุตรยาก ถึงกระบวนทำเด็กหลอดแก้ว โดยมีเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ในกรทํา icsi ivf thailand ดังนี้

 • การทำ icsi คือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ แทนการปล่อยให้อสุจิเจาะเข้าไปในไข่เองตามธรรมชาติ เป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว โดยราคา icsi ของ GFC Clinic  เริ่มต้นเพียง 190,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • การทํา iui คือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง เป็นการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการคัดกรองตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยตัวอสุจิจะว่ายไปปฏิสนธิกับไข่ที่ท่อนำไข่เอง โดยราคา IUI 12,000-25,000 บาท/ต่อรอบการรักษา   ซึ่งราคานี้รวม – ค่ายา – ค่าอัลตราซาวนด์ – ค่าให้บริการ
 • การฝากไข่ หรือ Egg Freezing เป็นการแช่แข็งเซลล์ไข่ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ผู้หญิง เพื่อให้สามารถเก็บไข่เอาไว้ใช้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคตได้ โดยราคา ฝาก ไข่ ของ GFC Clinic  เริ่มต้นที่ 150,000 บาท  

พิธีแต่งงานอาจใช้เวลาสองสามวัน แต่การแต่งงานจะคงอยู่ตลอดชีวิต การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ถือเป็นการสร้างรากฐานให้ครอบครัวยืนยาว  ทำให้คู่รักได้รับรู้สุขภาพกันและกัน ที่สำคัญเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัว และสร้างเข้มแข็งด้วยการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

หากคุณเป็นคู่รักที่กำลังเตรียมตัวแต่งงาน และมีความประสงค์จะตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีบริการตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักเพื่อวางแผนครอบครัวในอนาคต และมีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธุ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี IVF/ICSI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.