Skip to content Skip to footer

รังไข่เสื่อมสามารถทำicsiได้หรือไม่

รังไข่เสื่อมสามารถทำicsiได้หรือไม่

รังไข่เสื้อม ทำicsi ก็สามารถตั้งครรภ์ได้

ผู้หญิงในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่ต้องทำงานอย่างหนัก ทำให้เกิดความเครียดสะสม หรือกระทั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ และการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  ฮอร์โมนในร่างกายจึงเกิดความเปลี่ยนแปลง และทำให้มีผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป รวมไปถึงผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้น มีความเสี่ยงภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด รวมถึงการเผชิญกับภาวะมีบุตรยาก

 

ทำความรู้จัก “รังไข่” คืออะไร

“รังไข่” เป็นอวัยวะขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดอัลมอนด์ มี 2 ข้างด้านซ้ายและด้านขวาของมดลูก ทำหน้าที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ และผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเกี่ยวกับการมีบุตรโดยตรง เพราะรังไข่จะผลิตเซลล์ไข่ที่สามารถปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิทำให้เกิดเป็นตัวอ่อนและทารกได้ โดยหน้าที่ของรังไข่ มีดังนี้ 

 • ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ เซลล์ไข่ (Ovum)
 • สร้างฮอร์โมนเพศ ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอร์โรน และแอนโดรเจน ของผู้หญิงให้มีความสมดุล โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ทำให้มีประจำเดือนและเกิดการไข่ตก 

อาการรังไข่เสื่อมเกิดจากอะไร 

ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด (Primary ovarian insufficiency) เป็นภาวะที่รังไข่หยุดการทำงานก่อนอายุ 40 ปี หรือตอบสนองต่อสัญญาณฮอร์โมนที่ส่งจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง ทำให้ภาวะที่ฟองไข่มีจำนวนหรือคุณภาพน้อยกว่าอายุที่ควรจะเป็น เนื่องจากการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ไม่ปกติ ทำให้เกิดฮอร์โมนที่ไม่มีความสมดุล ส่งผลให้ประจำเดือนไม่มา ไข่ไม่ตก หรือไข่ตกแต่เป็นไข่ด้อยคุณภาพ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก  โดยสาเหตุรังไข่เสื่อม สามารถเกิดจากปัจจัยหลายประการ 

 • ความผิดปกติของโครโมโซม และพันธุกรรม ทำให้รังไข่ทำงานไม่ปกติหรือมีช่วงชีวิตทำงานสั้นกว่าปกติ เช่น ภาวะ Gonodal dysgenesis รังไข่ไม่เจริญเติบโต
 • การมีโรคที่ตัวรังไข่เอง เช่น ติดเชื้ออย่างรุนแรง หรือการเป็นซีสต์รังไข่ทั้ง 2 ข้าง และความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ และโรคเบาหวาน
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้หญิง ร่างกายจึงไม่จดจำส่วนต่างๆ ของตัวเอง ส่งผลให้ร่างกายเริ่มโจมตีเซลล์และเนื้อเยื่อของตัวเอง
 • การถูกฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกราน หรือการได้รับยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง ทำให้เกิดการทำลายเซลล์รังไข่ทำให้รังไข่ไม่ทำงาน
 • การที่มีภาวะรังไข่หยุดทำงานหลังจากการผ่าตัด อาจทำให้ปริมาณฟองไข่ลดลงจากการบาดเจ็บหรือตัดเอาเนื้อรังไข่ออกไป
 • ปัจจัยอื่นๆ จากการสูบบุหรี่ การรับสารพิษยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อรังไข่ได้ เป็นต้น

ภาวะรังไข่เสื่อม นับว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงมีบุตรยาก แต่โอกาสในการมีลูกก็ยังไม่เท่ากับศูนย์ในบางกรณี โดยสามารถเข้ารับการปรึกษาคลินิกผู้มีบุตรยากได้โดยตรง เพราะภาวะรังไข่เสื่อมสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ เพื่อช่วยให้มีคู่รักที่มีบุตรยากและต้องการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi มีโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ 

รังไข่เสื่อม ทำicsi ได้หรือไม่  

เมื่อรังไข่เสื่อมสำหรับผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก  สามารถรักษาให้อาการดีขึ้น และกลับมาตกไข่ได้ พร้อมกับรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi หรือ Intra-Cytoplasmic Sperm Injection  สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้กับคู่รักได้  

สำหรับวิธีการรักษาภาวะรังไข่เสื่อม คลินิกมีบุตรยาก ทำให้ไข่ที่มีอยู่ทำงานได้ดีขึ้น ด้วยการให้ฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อรักษาอาการที่เกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ โดยแพทย์จะใช้ดุลยพินิจการให้ยารับประทานบางชนิดได้หรือฉีด เพื่อเข้าไปช่วยกระตุ้นระดับฮอร์โมนให้การทำงานของรังไข่ให้ดีขึ้น หลังฉีดแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีระดับ AMH (ฮอร์โมนที่บอกถึงจำนวนไข่) เพิ่มขึ้น

 

วิธีการรักษารังไข่เสื่อม  

1.การกินยาเพิ่มฮอร์โมน โดยแพทย์จะให้ยาบางประเภท อาทิ ยาAntioxidant และ DHEA เพื่อการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงสุขภาพ

2.การฉีดยากระตุ้นไข่ อาจใช้ได้ในกลุ่มที่มีภาวะไข่ไม่ตกชนิดที่ 1 และกลุ่มที่ 2 PCOS ที่ได้กินยากระตุ้นไข่แล้วไม่ได้ผล ทั้งนี้ยาที่ฉีดจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เหมือน Gonadotrophin ได้แก่ฮอร์โมน FSH และ LH ที่ออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากระตุ้นที่รังไข่ทั้ง 2 ข้าง 

3.การรักษาอื่นๆ เช่น การทำผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมรูปร่างหรือสภาพของรังไข่ หรือการรักษาภาวะที่ทำให้เกิดรังไข่เสื่อม เช่น การรักษาสภาพตับและภูมิคุ้มกัน 

การรักษาภาวะมีบุตรยากจากปัญหารังไข่เสื่อม อาจจะมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นที่สามารถทำให้มีการตกไข่เองในบางรอบเดือนและตั้งครรภ์ได้ ซึ่งอาจจะลองใช้ยาช่วยกระตุ้นไข่หรือฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน ช่วยทำให้มีการเจริญเติบโตของไข่และตกไข่ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาตัวจากการฉายรังสีหรือเคมีบำบัด หากต้องการรักษายืดอายุไข่เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ ควรใช้ฝากไข่เพื่อป้องกันไข่ถูกทำลายจากรังสี และหากไม่สามารถกระตุ้นไข่อาจจะใช้ไข่บริจาคร่วมกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อช่วยในการมีบุตรได้เป็นแนวทางในการรักษาต่อไปสำหรับผู้ที่มีบุตรยากและอยากมีลูก 

 

เตรียมพร้อมรังไข่กลับมาแข็งแรง

สำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ของผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก ควรมีเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และยิ่งไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ รวมทั้งความสัมพันธ์ของอายุ เมื่อมีอายุมากขึ้นมดลูกและรังไข่รวมทั้งอวัยวะต่างๆจะเสื่อมสภาพ ทำให้ที่ไข่จะมีคุณภาพนั้นน้อยมาก โดยสามารถดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

 • การทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและเลือกทานไขมันดีจะช่วยบำรุง ซ่อมแซมเซลล์ที่ปกป้องเซลล์ไข่ และมดลูกจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระทำให้เซลล์ไข่สมบูรณ์ขึ้น จะช่วยให้ไข่มีคุณภาพดี และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
 • ลดความเครียด เพราะเมื่อร่างกายเกิดภาวะเครียด การทำงานของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนระบบเจริญพันธุ์ทำงานผิดปกติลดลง
 • ควบคุมน้ำหนักให้มีความเหมาะสม เพราะการมีน้ำหนักตัวที่มาหรือน้อยไป จะส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนทำงานผิดปกติ
 • วิตามินบำรุง ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทาน หรือเลือกวิตามินและอาหารเสริมที่ได้รับการรับรอง 
 • การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือคลินิกมีบุตรยาก เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกาย และปรึกษาถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้

สรุปภาวะรังไข่เสื่อม เป็นภาวะที่พบได้ในผู้หญิง เมื่อรักษาภาวะรังไข่เสื่อมด้วยการกระตุ้นรังไข่ พร้อมกับ

ดูแลสุขภาพปรับสมดุลฮอร์โมนให้เป็นปกติด้วยการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อทำให้ฮอร์โมนสมดุล รังไข่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับผู้ที่มีลูกยากและยากมีลูก สามารถใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf/icsi จะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้ประสบความสำเร็จได้ 


หากคุณเป็นคู่รักที่กำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา ivf/icsi thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000 บาท และราคาฝากไข่ หรือ egg freezing  150,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.