Skip to content Skip to footer

ผู้ชายสเปิร์มน้อยมีผลต่อการทำ icsi หรือไม่

ผู้ชายสเปิร์มน้อยมีผลต่อการทำ icsi หรือไม่

ทำ icsi เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์สำหรับคุณพ่อมีสเปิร์มน้อย

ภาวะมีบุตรยากของคู่รักในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากผู้ชายมีสเปิร์มน้อยกว่า 16 ล้านตัวต่อน้ำอสุจิหนึ่งมิลลิลิตร ภายหลังจากผู้ชายที่หลั่งออกมาระหว่างการถึงจุดสุดยอด ทางการแพทย์จะถือว่า เป็นการเข้าเกณฑ์จำนวนสเปิร์มถือว่า “ต่ำกว่าปกติ” 

การมีจำนวนสเปิร์มต่ำกว่าปกติ หมายความว่า สเปิร์มจะมีโอกาสน้อยที่จะปฏิสนธิกับไข่ของคู่รักลดลง ซึ่งส่งผลให้โอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์น้อยลง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่คลินิกมีบุตรยากนิยมนำมารักษาฝ่ายชายที่มีสเปิร์มต่ำ คือ การทำเด็กหลอดแก้ว รวมถึงวิธีการรักษาต่างๆ เพื่อกระตุ้นสเปิร์ม 

 

มีลูกยากรักษาฝ่ายชายสเปิร์มน้อยได้อย่างไร 

การมีสเปิร์มต่ำของฝ่ายชาย สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ตั้งแต่การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจนถึงการใช้ยาบางชนิดหรือการเจ็บป่วยในระยะยาว โดยการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ุที่เป็นทางเลือกของคู่รัก มีวิธีดังต่อไปนี้ 

 

 1. การทำ iui คือ เป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง เป็นการฉีดสเปิร์มที่ผ่านการคัดกรองตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งวิธีการรักษา iui จะเหมาะกับฝ่ายชายที่มีจำนวนสเปิร์มมากกว่า 

8-10 ล้าน/มล. หรืออย่างน้อย 20% ของตัวสเปิร์มเป็นแบบ motile UI ก็สามารถทำได้

 1. การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ทำ ivf เหมาะกับฝ่ายชายที่มีจำนวนสเปิร์มน้อยกว่า 5-8 ล้าน/มล. 

เป็นทางเลือกในการรักษา แต่การทำ icsi เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายชายมีสเปิร์มต่ำ 

 

ทำ icsi ช่วยแก้ปัญหาสเปิร์มต่ำได้อย่างไร  

การทำ icsi มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสเปิร์มที่มีจำนวนต่ำ หรือการเคลื่อนไหวของสเปิร์มไม่ดี  หรือเป็นสปิร์มที่มีความเสียหายของ DNA ในระดับสูง อาจเป็นสาเหตุที่ซ่อนอยู่ของภาวะมีบุตรยาก ซึ่งการทำ icsi จะเป็นการเก็บสเปิร์ม และทำความสะอาดเพื่อแยกสเปิร์มที่แข็งแรง และมีคุณภาพดีที่สุด 

จากนั้นจะนำสเปิร์มเพียงตัวเดียว และฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อการปฏิสนธิ 

นอกจากนี้การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi คือ การปฏิสนธินอกร่างกายเป็นรูปแบบการรักษาภาวะเจริญพันธ์ุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ขั้นตอนนี้จะช่วยกระตุ้นการตกไข่ของฝ่ายหญิง เพื่อให้สามารถเก็บไข่ที่โตเต็มที่จากฝ่ายหญิง ไข่เหล่านั้นจะได้รับการปฏิสนธิในห้องแล็บ และจะได้เป็นเอ็มบริโอ(ตัวอ่อน)ที่มีคุณภาพดีที่สุดจะถูกย้ายไปยังมดลูกของผู้หญิง

 

วิธีกระตุ้นสเปิร์มเพื่อเตรียมพร้อมทำ icsi 

 • การรักษาด้วยฮอร์โมน สาเหตุที่คู่รักมีบุตรยาก เกิดจากฝ่ายชายมีฮอร์โมนต่อมใต้สมองที่กระตุ้นการผลิตสเปิร์มในระดับต่ำ อีกทั้งการตรวจพบปริมาณฮอร์โมนที่อยู่ในระดับผิดปกติ ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยาก สำหรับการตรวจระดับฮอร์โมน มีการตรวจ ดังนี้ 
 1. จำนวนเชื้ออสุจิ น้อยกว่า 1 ล้านตัวต่อซีซี
 2. มีความผิดปกติในการทำงานเรื่องเพศ
 3. ตรวจพบความผิดปกติในร่างกายที่เกี่ยวกับฮอร์โมน เช่น ไทรอยด์ 

สำหรับการรักษาที่เหมาะสม คือ การใช้ยาฮอร์โมนแบบฉีด โดยการให้ฮอร์โมนเพศชาย เช่น Pergonal หรือ Humagon เพื่อทำให้เพิ่มจำนวนสเปิร์ม 

 • การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เกิดจากฝ่ายชายมีจำนวนสเปิร์มต่ำ เป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เผชิญกับภาวะมีลูกยาก ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยมากนัก เนื่องจากการติดเชื้อบางชนิดกระทบกับการผลิตสเปิร์ม ซึ่งอาจทำให้เกิดการขัดขวางการผ่านของสเปิร์ม โดยแพทย์จะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 
 • การศัลยกรรม เป็นการผ่าตัดรักษาจำนวนสเปิร์มต่ำ เหมาะกับคู่รักที่มีลูกยาก และอยากมีลูก โดยที่ฝ่ายชายมีการอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด มีปัญหาของการหลั่ง ตัวสเปิร์มที่หลั่งออกมาตายหมด  ซึ่งการผ่าตัดรักษาก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ชายที่มีจำนวนสเปิร์มต่ำ โดยการเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ PESA / TESE โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 1. PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เรียกว่า  พีซ่า เป็นการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วก็จะนำเอามาเจาะใส่ไข่เพียงตัวเดียวโดยใช้เครื่องมือพิเศษ(Micromanipulator) เพื่อเตรียมเข้าสู่การทำ icsi 
 2. TESE (Testicular Epididymal sperm Extraction)  เรียกว่าทเซ่ เป็นการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา เพื่อเตรียมเข้าสู่การทำ icsi 
 3. TESA (Testicular Sperm Aspiration) เรียกว่า  ทีซ่า คือการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะแล้วดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป
 4. MESA (Microsurgical Epiddymal Sperm Aspiration) เรียกว่า มีซ่า เป็นการผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา เพื่อเตรียมเข้าสู่การทำ icsi 

 

เก็บสเปิร์มจากลูกอัณฑะเมื่อไหร่

1.เก็บเพื่อการวินิจฉัย ในกรณีที่ตรวจน้ำเชื้อแล้วไม่พบตัวอสุจิ ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆ มีดังนี้

 • ภาวะการอุดตันของท่อลำเลียงสเปิร์ม หรือลูกอัณฑะไม่สามารถสร้างสเปิร์มได้ การตรวจเพื่อหาสาเหตุเกิดจากการอุดตัน ซึ่งจะพบสเปิร์มอยู่ในลูกอัณฑะก็สามารถนำมาผสมกับไข่ภายนอกด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ในขั้นตอนต่อไป 

 • เกิดจากลูกอัณฑะไม่ผลิตสเปิร์ม จะตรวจไม่พบตัวสเปิร์มที่โตเต็มวัย แต่จะพบแต่ตัวสเปิร์มระยะต้น ซึ่งอาจจะให้ผลการรักษาที่ต่ำมาก

2.เก็บเพื่อการรักษา เพื่อทำการผสมภายนอกร่างกาย 

 • ในกรณีในลูกอัณฑะสร้างสเปิร์มได้ หรือเคยมีบุตรมาก่อนแต่ทำหมัน หรือไม่ต้องการแก้หมัน จึงทำให้โอกาสประสบความสำเร็จจากการแก้หมันมีต่ำ 

 • ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนมาก หรือเคยล้มเหลวจากการทำ icsi ซึ่งการเก็บสเปิร์มจากแหล่งกำเนิดโดยตรงทำให้ได้ตัวสเปิร์มที่สมบูรณ์ทางพันธุกรรมมากที่สุด จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่า

3.กรณีที่ฝ่ายชายไม่สามารถเก็บเชื้อโดยวิธีธรรมชาติ แต่มีความจำเป็นต้องรักษาภาวะมีบุตร

 

ทำ icsi ประสบความสำเร็จแค่ไหน

 

ข้อดีของการทำ icsi สามารถขจัดภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายที่มีจำนวนสเปิร์มต่ำ เพราะการทำ icsi ใช้สเปิร์มเพียงตัวเดียวสามารถฉีดเข้าไปในไข่ได้โดยตรงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ  โดยการทำ icsi  คู่รักหลายคู่ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก จากปัจจัยของฝ่ายชาย อัตราการปฏิสนธิอยู่ที่ 70 – 80 % ของไข่ทั้งหมดที่ฉีดเข้าไป ซึ่งเทียบเท่ากับการปฏิสนธิกับสเปิร์มปกติ และอัตราการตั้งครรภ์เทียบได้กับอัตราการตั้งครรภ์ที่ทำเด็กหลอดแก้วในคู่รักที่ไม่มีภาวะมีบุตรยากปัจจัยจากฝ่ายชาย

 

เมื่อรู้แล้วว่าการมีสเปิร์มที่ต่ำกว่าปกติ สามารถทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi ก็สามารถประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ได้ ฝ่ายชายควรทานอาหารที่มีประโยชน์ อาทิ โปรตีน ลดไขมัน แห้ง น้ำตาล และอาหารแปรรูป การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยวิตามินที่แพทย์มักแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อ ได้แก่ แอสตาแซนทีน (Astaxanthin), โคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10), และสังกะสี (Zinc) เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเก็บสเปิร์มนั่นเอง 

หากคุณเป็นคู่รักที่กำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา icsi ivf thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์ และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000 บาท ราคาฝากไข่ หรือ egg freezing  150,000 บาท  และมีบริการตรวจสเปิร์ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.