Skip to content Skip to footer

อยากมีลูก อายุเท่าไหร่จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก

อยากมีลูก อายุเท่าไหร่จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก วางแผน ทำ ivf icsi เมื่อไหร่จึงเหมาะสม

หากคุณเป็นคู่รัก ที่พยายามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นระยเวลา 1 ปี แต่ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ ถือว่ามีข้อบ่งชี้ว่าคุณและคู่รักเข้าสู่ภาวะมีบุตรยาก เมื่อคู่รักต้องประสบกับภาวะมีบุตรยาก ทำivf ทำ icsi ในช่วงเวลาใดจึงเหมาะสมสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว และมีโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุด 

สำหรับการตั้งครรภ์ของคู่รักทั่วไปๆ ตามปกติแล้วช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ที่สุด จะอยู่ระหว่างอายุ 20-35 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสภาพร่างกายที่มีความแข็งแรง พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ และคลอดทารกที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยโอกาสการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ มีดังนี้ 

 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีโอกาส 96% ของการตั้งครรภ์ในรอบ 1 ปี
 • ผู้หญิงที่มีอายุ 25-34 มีโอกาส 86% ของการตั้งครรภ์ในรอบ 1 ปี 
 • ผู้หญิงที่มีอายุได้ 35 ปี มีโอกาส 78 % ของการตั้งครรภ์ภายในรอบ 1 ปี

มีบุตรยากตั้งครรภ์เมื่อไรดี

คู่รักที่ประสบกับภาวะมีบุตรยาก หากเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และผู้ชายอายุน้อยกว่า 40 ปี มีโอกาสมีบุตรได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุมาก เพราะการรวมกันของอายุของทั้งคู่จะเป็นตัวกำหนดโอกาสในการตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้หญิงอายุน้อยมีไข่ที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า และผู้ชายมีอายุน้อยจะมีสเปิร์มที่มีการเคลื่อนไหวไปยังไข่ได้ดีและคุณภาพดีกว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 

อายุที่ดีที่สุดสำหรับ ทำ ivf  icsi

อายุที่เหมาะสมและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้หญิงในการทำเด็กหลอดแก้ว มีบุตรยาก ทำivf ทำ icsi  อยู่ระหว่าง 20 – 35 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอายุ 20 – 30 ปี จะมีอัตราความสำเร็จสูงสุดในการปฏิสนธินอกร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้วการทำเด็กหลอดแก้วในทางการแพทย์มักจะเริ่มเมื่อผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

 • ประสิทธิภาพในการผลิตไข่ของเพศหญิงจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
 • โอกาสเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมในไข่แต่ละใบสูงขึ้น
 • โอกาสเกิดการแท้งบุตรสูงขึ้น 
 • โรคบางโรคมีผลทำให้ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ลดลง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น
 • มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

ขณะที่การทำเด็กหลอดแก้ว มีบุตรยาก ทำivf ทำ icsi แพทย์แนะนำให้เริ่มกระบวนการก่อนผู้หญิงอายุ 42 ปี เนื่องจากโอกาสของการตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นจะค่อนข้างต่ำ สรุปการทำเด็กหลอดแก้ว จะประสบความสำเร็จน้อยลง เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น เพราะคุณภาพของไข่ก็จะแย่ลงตามอายุเช่นกัน  ดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ตามอายุของคุณ 

อายุเท่าไรควรไปตรวจภาวะผู้บุตรยาก

หากคู่รักที่ฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี มีเพศสัมพันธ์เหมาะสม แต่ยังไม่ตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี  หรืออายุมากว่า 35 ปี พยายามอย่างเต็มที่ใน 6 เดือนแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ ถือว่ามีภาวะมีบุตรยาก(Infertility) และต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินและวางแผนให้ และหากเป็นผู้ที่อายุ 40 ปี แนะนำให้เข้าไปพบแพทย์ทันที  โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf  icsi มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปี และผู้ชายที่มีอายุ 55 ปี 

ตรวจเช็คร่างกายคู่รักภาวะมีลูกยาก

การตรวจภาวะการมีลูกของผู้ชาย เป็นการตรวจเชิงลึกเพื่อสาเหตุที่แท้จริงของภาวะมีลูกยาก การตรวจภาวะมีบุตรยากสำหรับผู้ชาย โดยเน้นการตรวจความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิ (Semen analysis) หรือการตรวจสเปิร์ม สิ่งที่แพทย์จะตรวจ คือ

 • ปริมาณตัวอสุจิในน้ำเชื้อ
 • ความเร็วในการเคลื่อนไหวของอสุจิ
 • ขนาด รูปร่าง ความสมบูรณ์ของอสุจิ

การตรวจภาวะมีบุตรยากสำหรับผู้หญิง เน้นการตรวจประสิทธิภาพส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิและฝังตัวอ่อนว่าปกติหรือไม่ มีการอุดตัน หรือภาวะไม่เอื้อต่อการฝังตัวหรือไม่

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องคลอด เพื่อหาความผิดปกติในถุงน้ำรังไข่ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก หรือก้อนเนื้อภายในอุ้งเชิงกราน
 • การใช้กล้องขนาดเล็กเพื่อตรวจมดลูก ท่อนำไข่ 
 • ตรวจฮอร์โมน AMH, FSH, LH, E2 จากเลือด เพื่อดูจำนวนไข่สำหรับการเจริญพันธุ์ และการทำงานของรังไข่

เลือกการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบไหนดี

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เข้ามาช่วยรักษาภาวะมีบุตรยากเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว มีบุตรยาก ทำ ivf ทำ icsi และการทำ IUI โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การทำ ivf  (In Vitro Fertilization) หรือการทำเด็กหลอดแก้ว คือการนำไข่และอสุจิมาผสมให้เกิดการปฏิสนธิในห้องทดลอง จากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่เกิดขึ้น ใส่กลับเข้าไปในมดลูกผ่านปากมดลูกเข้าไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก 
 • การทำ icsi (Intracytoplasmic sperm injection) คือการฉีดเชื้ออสุจิเพียง 1 ตัวเข้าไปในไข่ (Ooplasm) ใช้ในกรณีที่อสุจิของฝ่ายชายมีปริมาณและลักษณะที่ผิดปกติ ไม่สามารถผสมกับไข่เองได้ 
 • การทำ IUI (Intrauterine insemination) เป็นการรักษาภาวะมีลูกยาก โดยการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ การทำ IUI จะมีโอกาสการตั้งครรภ์น้อยกว่าการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI หรือ IVF 

ในกระบวนรักษาผู้มีบุตรยาก ทำ ivf ทำ icsi เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่มีวิธีการคล้ายกันเกือบทุกประการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป และควรเลือกแบบไหนดี 

 • สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปี จะเริ่มเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือคุณภาพของไข่ที่ลดลง คุณอาจมีไข่จำนวนมากที่จะใช้งาน และมีแนวโน้มที่จะมีข้อบกพร่องของโครโมโซม โดยแพทย์จะเลือกการรักษา โดยการผสมเทียม (Intra Uterine Insemination: IUI)  ในมดลูกเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในขั้นตอนแรก โดยนำอสุจิฉีดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง หากไม่ประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ จะเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งจริงๆ แล้วการทำ ivf  อาจเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 • สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปการรักษาด้วยการผสมเทียมนั้นมีอัตราความสำเร็จต่ำ ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi  หากหญิงอายุ 42 ปีมีตัวอ่อน 5 ตัว แปลว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ 10-20% (หากการตั้งครรภ์ทำได้สำเร็จมีโอกาส 20% สำหรับผู้หญิงที่มีปริมาณไข่ต่ำและผลิตตัวอ่อนเพียงไม่กี่ตัว หรือสำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 43 ปี การใช้ไข่บริจาคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสการตั้งครรถ์

ปัญหาการมีบุตรยาก อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับคู่รักหลายๆ คู่ ดังนั้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการมีครอบครัวอย่างเหมาะสม เพราะผู้มีบุตรยาก  ต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมและใช้เวลาในการรักษายาวนาน ที่สำคัญมีวิธีการรักษาหลากหลาย คู่สมรสควรมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจในการรักษา และการแนะนำอย่างถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ นับว่าเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ 

หากคุณเป็นคู่รักมีบุตรยาก  ต้องการทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร เมื่อคู่รักตัดสินใจทำการรักษาผู้มีบุตรยาก ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.