Skip to content Skip to footer

Embryo Glue : กาวช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้ที่มีบุตรยาก

Embryo Glue : กาวช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ของผู้ที่มีบุตรยาก

มีบุตรยาก ทำเด็กหลอดแก้ว Embryo Glue ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

มีเด็กจำนวนมากที่เกิดมาพร้อมกับการทำเด็กหลอดแก้วโดยใช้ Embryo Glue หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าการติด กาวตัวอ่อน’ ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่กาวจริงๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นสารที่ถูกพัฒนาขึ้นประกอบด้วยสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรแนน (Hyaluronan) หรือที่เรียกว่ากรดไฮยาลูโรนิกในระดับสูง 

Embryo Glue เป็นสารที่เลียนแบบการหลั่งของเยื่อบุโพรงมดลูกของผู้หญิง โดยเป็นสารที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่มีลูกยากและรักษาด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี  IVF และ ICSI ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว Embryo Glue เป็นเทคนิคที่นักเพาะพันธุ์ตัวอ่อนและแพทย์ด้านภาวะเจริญพันธุ์นิยมใช้กันมากขึ้น 

 

ทำไมต้องใช้ Embryo Glue

ปกติโดยทั่วไปของผู้หญิงจะมีสาร Hyaluronan ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและพบเป็นจำนวนมากในเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่มีการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารคัดหลั่งเหนียว จะช่วยให้การฝังตัวของตัวอ่อนได้ดีในโพรงมดลูก แต่สำหรับผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก การใช้ Embryo Glue หรือ กาวติดตัวอ่อน เป็นน้ำยาที่ใช้ในการย้ายตัวอ่อน ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว 

Embryo Glue เป็นสารที่ประกอบด้วย 4 ชนิด ได้แก่ 1. Hyaluronan  ช่วยยึดเกาะตัวอ่อนกับเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก พบมากในโพรงมดลูกช่วงเวลาที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนตามธรรมชาติ 2. Albumin เป็นสารอาหารที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาของตัวอ่อน 3. Heparin เป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือด ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือด ที่เพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนมากขึ้น 4. วิตามินและกรดอะมิโน ให้สารอาหารเพิ่มเติมแก่ตัวอ่อนในช่วงการฝังตัว

ผลการศึกษาหลังจากที่การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี  IVF และ ICSI การใช้ Embryo Glue ในการย้ายตัวอ่อน พบว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์  โดยจากงานวิจัยจะพบว่าเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และฝังตัวโดยรวมประมาณ 38.6 % และเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ Embryo Glue อัตราการตั้งครรภ์และฝังตัวอยู่ที่ประมาณ 30.3% เท่านั้น 

การใช้ Embryo Glue อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับคู่รักทุกคู่เสมอไป เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน เช่น อายุของฝ่ายหญิงที่สูง มีท่อนำไข่อุดตัน รวมถึงตัวอ่อนที่ไม่แข็งแรงและอาจจะมีข้อบกพร่อง ทำให้หยุดการเจริญเติบโต นอกจากนั้นอาจจะเป็นที่เยื่อบุโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงไม่ตอบสนอง ทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ 

 

ทำความรู้จัก Embryo Glue ทำงานอย่างไร 

เป็นที่รู้กันว่า Embryo Glue ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์แล้ว Embryo Glue ทำงานอย่างไร มาเริ่มทำความรู้จักกันเลย 

 • Embryo Glue เป็นน้ำยาที่ใช้ในการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในมดลูก ตัวอ่อนจะถูกนำออกจากตู้ และวางไว้ในน้ำยา  Embryo Glue เป็นระยะเวลาระหว่าง 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง 
 • Embryo Glue จะมีสารไฮยาลูโรแนนเข้มข้นสูง เพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนจนถึงมดลูก โดยไฮยาลูโรแนนที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ตัวอ่อนนหนาขึ้น จนมีลักษณะคล้ายกับเนื้อสัมผัสของของเหลวในมดลูกมากขึ้น การผสมของเหลวที่ดีขึ้นจะลดการเคลื่อนตัวของตัวอ่อนได้ 
 • การทำงานของไฮยาลูโรแนน จะจับกับโมเลกุลบนพื้นผิวมดลูกและทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างตัวอ่อนและมดลูก ซึ่งจะช่วยให้ตัวอ่อนสามารถฝังตัวในมดลูกได้เหมือนกับในระหว่างการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ซึ่งการย้ายตัวอ่อน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากและเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำเด็กหลอดแก้ว 
 • ขั้นตอนการฝังตัว กาวของตัวอ่อนช่วยในการปลูกถ่ายและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเยื่อบุโพรงมดลูกและเซลล์ของตัวอ่อน ระยะการฝังตัวสามารถเริ่มต้นได้ทันทีที่ตัวอ่อนสามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสม

ข้อดีของการทำ  Embryo Glue 

 

 • Embryo Glue : ทำหน้าที่เหมือนกาวโดยเพิ่มโอกาสที่ตัวอ่อนจะฝังตัวถึงมดลูก เป็นการฝังที่ส่งเสริมการถ่ายโอนที่ประกอบด้วยไฮยาลูโรแนนและอัลบูมินของมนุษย์ที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อส่งเสริมการฝังตัว 
 • Embryo Glue : เป็นตัวกลางในการย้ายตัวอ่อนข้นขึ้น และมีลักษณะคล้ายกับของเหลวในมดลูกมากขึ้น ความหนาของตัวกลางช่วยเพิ่มความสามารถในการผสมกับของเหลวในมดลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเคลื่อนตัว 
 • Embryo Glue : ช่วยให้อัตราการฝังดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าการใช้กาวสำหรับตัวอ่อนอาจทำให้อัตราการฝังสูงขึ้นและทำให้ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ดีขึ้น
 • Embryo Glue : ช่วยในด้านศักยภาพในการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง (FET) สามารถใช้กาวตัวอ่อนในระหว่างรอบ FET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝังตัวของตัวอ่อนที่ละลายแล้ว
 • Embryo Glue : เหมาะกับผู้หญิงที่มีอายุเกิน 42 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติการใส่ตัวอ่อนที่ไม่ฝังตัวภายในมดลูก เพราะ Embryo Glue จะช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวและแนบตัวกับมดลูกได้ 
 • Embryo Glue : มีสารไฮยาลูโรแนนช่วยในกระบวนการทางสรีรวิทยา เช่น การแยกเซลล์ การเพิ่มจำนวน และการพัฒนาของตัวอ่อนในระหว่างการย้ายตัวอ่อน
 • Embryo Glue : เพิ่มอัตราความสำเร็จโดยรวมของการตั้งครรภ์ ช่วยสร้างสภาพของมดลูกระหว่างการฝังโดยรักษาอุณหภูมิ และสภาวะที่จำเป็นอื่นๆ ดังนั้นตัวอ่อนจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดตลอดการฝังและทำให้การตั้งครรภ์
 • Embryo Glue : เป็นสารที่ช่วยปกป้องตัวอ่อนจากการบาดเจ็บใดๆ ที่อาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำหัตถการ ส่งผลให้ตัวอ่อนได้รับการฝังตัวได้สำเร็จและยังคงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

ขั้นตอนการย้ายตัวอ่อน 

 • นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์เฉพาะ เช่น สัณฐานวิทยาและระยะพัฒนาการ 
 • แพทย์จะใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ช่วยกำหนดตำแหน่งในการใส่ตัวอ่อนแล้วจึงย้ายตัวอ่อน
 • การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ  สารละลายกาวสำหรับตัวอ่อนจะถูกดึงเข้าไปในสายสำหรับการย้ายตัวอ่อน
 • การโหลดตัวอ่อน  ตัวอ่อนที่เลือกจะถูกบรรจุลงในเครื่องมือที่มีกาวสำหรับตัวอ่อน อย่างระมัดระวัง
 • แพทย์จะนำเครื่องมือผ่านปากมดลูกเข้าสู่มดลูก โดยวางตัวอ่อนไว้ในตำแหน่งที่ต้องการภายในโพรงมดลูก
 • แพทย์จะตรวจสอบเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายตัวอ่อนทำได้สำเร็จ จากนั้นค่อย ๆ ถอดออก 

 

จะเกิดอะไรขึ้นภายในมดลูกหลังจากการย้ายตัวอ่อน

ตัวอ่อนจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ มดลูกก่อนที่จะทรงตัว ณ จุดหนึ่ง ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างเซลล์ตัวอ่อนและเยื่อบุมดลูก โดยที่ตัวอ่อนฝังตัวอยู่ในเยื่อบุมดลูก ซึ่งเยื่อบุชั้นในของมดลูกและตัวอ่อนจะต้องประสานกัน และเกาะติดกับแหล่งเลือดในเยื่อบุโพรงมดลูก หลังจากนั้นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเสริมสร้างเยื่อบุมดลูกและช่วยรักษาตัวอ่อนที่กำลังเติบโต

Embryo Glue สำหรับตัวอ่อนเป็นเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในระหว่างขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและถูกนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เลียนแบบสภาพธรรมชาติของมดลูก โดยเป็นกาวสำหรับตัวอ่อน จึงมีประโยชน์เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวอ่อนและเยื่อบุโพรงมดลูก ลดการเคลื่อนตัวของตัวอ่อน และเพิ่มอัตราการฝังตัวดีขึ้น 


หากคุณเป็นคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากและอยากมีลูก และกำลังมองหาการรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ด้วยวิธี  IVF และ ICSI รวมไปถึงการฝากไข่ กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.