Skip to content Skip to footer

ทำ ICSI สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่?

ทำ ICSI สามารถเลือกเพศลูกได้หรือไม่

หมดกังวลมีลูกยากทำ ICSI เลือกเพศลูกได้

เป้าหมายสูงสุดของคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก นอกจากปรารถนาที่จะมีลูกน้อยที่มีสุขภาพแข็งแรง การเลือกเพศเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคู่รักหลายๆ คู่  หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดคือ เมื่อทำ icsi สามารถเลือกเพศของลูกได้หรือไม่ และแม้ว่าจะสามารถเลือกเพศของทารกด้วยการปฏิสนธินอกร่างกายแล้ว แต่หลายคนสงสัยว่าเทคนิคดังกล่าวแม่นยำ 100% หรือไม่

 

การเลือกเพศที่เกิดขึ้นสามารถดำเนินการได้ในระหว่างกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi  หรือเรียกอีกอย่างว่าการเลือกเพศผสมเทียม โดยจะมีการคัดเลือกตัวอ่อนของเพศที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง  ซี่งเหตุผลที่คู่รักต้องการเลือกเพศลูกน้อย มีดังนี้ 

 • การสร้างสมดุลย์ให้กับครอบครัว พ่อแม่บางคนต้องการเลือกเพศของลูกเพื่อสร้างสมดุลในครอบครัว จากการที่ครอบครัวมีลูกเพศเดียวกันหลายคนอยู่แล้ว และต้องการมีลูกคนละเพศ หรือสำหรับคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก และต้องการเลือกเพศลูกตามที่ครอบครัวต้องการ เช่น ต้องการเลือกเพศชายตามวัฒนธรรมของคนจีน เพื่อต้องการมีคนสืบสกุลให้กับครอบครัว  
 • การเลือกเพศจากเหตุผลทางการแพทย์พื่อเลี่ยงและป้องกันการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมที่มีสาเหตุมาจากโครโมโซมเพศ (sex-linked diseases) มักจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างส่งผลต่อเด็กบางเพศเท่านั้นหรือรุนแรงกว่าในเพศใดเพศหนึ่ง การเลือกเพศของทารกช่วยให้ลดความเสี่ยงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เลือดแข็งตัว โดยในครอบครัวที่แม่เป็นพาหะ ทารกเพศชายจะมีโอกาสเป็นโรคถึง 50% แต่หากเด็กทารกหญิงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะนี้

 

ถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการเลือกเพศ 


 • การทำ icsi สามารถเลือกเพศได้หรือไม่ ? 

ในทางการแพทย์ การทำอิ๊กซี่ ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection คือเทคนิคการปฏิสนธิภายนอกร่างกายที่มักถูกใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ซึ่งการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ผลพลอยได้ทำให้ทราบเพศได้ หากพบว่าโครโมโซมเป็น XX แสดงว่าเป็นตัวอ่อนเพศหญิง หากโครโมโซมเป็น XY แสดงว่าเป็นตัวอ่อนเพศชาย

 • การเลือกเพศในการทำเด็กหลอดแก้วทำงานอย่างไร?

การเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว จะอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลพลอยได้ทำให้ทราบเพศได้ เทคนิคนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดเพศก่อนการปฏิสนธิ กล่าวคือ ก่อนที่เอ็มบริโอจะถูกใส่เข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิง จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน โดยนำเซลล์เดียว (การตัดชิ้นเนื้อ) จากเอ็มบริโอวันที่ 5 ซึ่งมีเซลล์ประมาณ 100 เซลล์ จากนั้นเซลล์นี้จะได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณโครโมโซม ซึ่งรวมถึงเพศในอนาคตของเอ็มบริโอก่อนที่จะกลายเป็นตัวอ่อน 


 • แนะนำให้เลือกเพศในการทำเด็กหลอดแก้วเมื่อใด?

เมื่อทำ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการช่วยปฎิสนธิโดยวิธีฉีดสเปิร์ม 1 ตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ ช่วยเพิ่มอัตราการปฎิสนธิและโอกาสการตั้งครรภ์ โดยทางการแพทย์แนะนำให้เลือกเพศเพียงเพศเดียว ในกรณีที่มีความผิดปกติของโครโมโซมเชื่อมโยงทางเพศ (X-linked recessive problems) ที่เป็นกรรมพันธุ์และถ่ายทอดจากมารดาที่เป็นพาหะของยีนที่ผิดปกติบนโครโมโซม X ภาวะเหล่านี้ซึ่งส่งต่อไปยังลูกหลานผู้ชายเท่านั้น ซึ่งอาจร้ายแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ เช่น โรคฮีโมฟีเลียหรือโรคกล้ามเนื้อเสื่อม


 • การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผสมเทียม คู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก ควรศึกษาค่าใช้จ่ายให้แน่ชัด เนื่องจากวิธีการเลือกตรวจมากมายหลายวิธี อาทิ วิธีการคัดเลือกจากอสุจิ (Sperm Sorting Methods) ซึ่งมีหลายเทคนิก เช่น การคัดเลือกจากอสุจิด้วยวิธี MicroSort และการคัดเลือกอสุจิด้วยวิธี Gradient  ส่วนวิธีการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ก็มีหลายเทคนิกให้คู่รักได้เลือกเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละเทคนิคมีค่าใช้จ่ายที่มีความแตกต่างกัน อาทิ การตรวจ NIPT Faest ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Next GenerationSe-Quencing (NGS) ที่มีความแม่นยำสูง สามารถวิเคราะห์ผลได้แม่นยำมากกว่า 99 % ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 9,900 บาท 

 

รู้เพศลูกด้วยวิธีการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม 

 1. การตรวจ PGS (Pre-implantation Genetic Screening) คือการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการฝังตัว  ช่วยคลายกังวลเรื่องการแท้ง และช่วยให้ลูกน้อยในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรคทางพันธุกรรม โดยสามารถตรวจได้ดังนี้ ดาวน์ซินโดรม เอ็ดเวิร์ดซินโดรม กลุ่มอาการปาเตา กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ กลุ่มอาการเทิร์นเนอร์ และทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม และการตรวจโครโมโซมยังเป็นผลพลอยได้ทำให้ทราบเพศ  
 2. การตรวจ PGD ( Preimplantation Genetic Diagnosis) คือการตรวจการวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน  โดยวิธีการตรวจด้วยสารเรืองแสง (Fluorescent In Situ Hybridization) มักเรียกสั้นๆ ว่า FISH  เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการผสมเทียมหรือเด็กหลอดแก้ว และยังโครโมโซมเพศได้ 
 3. การตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารก ที่อยู่ในครรภ์ โดยจะตรวจจากเลือดของมารดา  เป็นวิธีที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับทารกในครรภ์ การตรวจNIPT จะสามารถคัดกรอง ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่อาจจะเกิดกลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด กลุ่มอาการพาทัวร์ และยังโครโมโซมเพศได้ 
 4. การตรวจ NGS (Next Generation Sequencing) เป็นการตรวจสอบลำดับพันธุกรรมด้วยเทคนิค เทคนิคใหม่ล่าสุด ในการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนที่จะตรวจโดยการหาลำดับเบส (นิวคลีโอไทด์) ของตัวอ่อน ทำให้ได้ข้อมูลของโครโมโซมและสารพันธุกรรมอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจโครโมโซมเพศได้ 

เทคนิคการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว  ช่วยตรวจวิเคราะห์ตัวอ่อนในระดับโครโมโซมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมไปถึงโครโมโซมเพศ ทำให้สามารถระบุเพศของตัวอ่อนได้ เป็นเทคนิคที่มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงอัตราความสำเร็จของการเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว อายุ ปริมาณไข่ และคุณภาพของสเปิร์มและปัจจัยอื่นๆ  ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าคู่รักทุกรายจะสามารถสร้างเอ็มบริโอที่แข็งแรงตามเพศที่ต้องการได้ เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุ  โดยมีรายงานอัตราความสำเร็จดังต่อไปนี้:

 • ผู้ที่มีอายุ 20-29 ปี มีอัตราความสำเร็จของการเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว  77%
 • ผู้ที่มีอายุ 30-34 ปี มีอัตราความสำเร็จของการเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว  65%
 • ผู้ที่มีอายุ 35-39 ปี มีอัตราความสำเร็จของการเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว  48%
 • ผู้ที่มีอายุ 40-44 ปี มีอัตราความสำเร็จของการเลือกเพศของการทำเด็กหลอดแก้ว  25%

 

การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ icsi สามารถทำร่วมใช้เททคโนโลยีขั้นสูง เช่น การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่าย และการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่าย ช่วยให้คู่รักสามารถเลือกเพศของทารกในอนาคตในระหว่างการผสมเทียม ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99%  โดยคลินึกมีบุตรยากสามารถให้บริการเลือกเพศ เนื่องจากเหตุผลด้านความสมดุลย์ของครอบครัวและเหตุผลทางการแพทย์เพื่อเลี่ยงและป้องกันการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมที่มีสาเหตุมาจากโครโมโซมเพศ (sex-linked diseases)


หากคู่รักที่มีลูกยากและอยากมีลูก กำลังหวังที่จะได้ลูกชายหรือฝันจะมีลูกเป็นผู้หญิง และกำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา icsi ivf thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000บาท ราคาฝากไข่ หรือ egg freezing  150,000 บาท  และมีบริการตรวจอสุจิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.