Skip to content Skip to footer

GFC Happy Moments

GFC Happy Moments

“GFC คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกเคสเสมอ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้โอกาสในการสำเร็จมีมากขึ้นอ้างอิงจาก Success Rate ปี 2019 ที่สูงถึง 71%” ขอแสดงความยินดีกับคุณบัณฑิตา และคุณอภิณัฐ ตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอเอ็ม พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี ขอบคุณที่เลือกให้ GFC ดูแลและทำการรักษาในครั้งนี้