Skip to content Skip to footer

ทำ IUI หรือทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI เหมาะกับคุณแม่แบบไหน

ทำ IUI หรือทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI เหมาะกับคุณแม่แบบไหน

เลือกทำเด็กหลอดแก้ว IUI IVF ICSI ที่แมทช์กับคุณแม่และช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

การเลือกวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก ถือว่ามีบทบาทสำคัญ เพราะสภาพร่างกายของผู้หญิงที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ระบบประจำเดือน (Menstrual Cycle) คุณภาพของไข่ มดลูก ภาวะการตกไข่ของผู้หญิง ท่อนำไข่ และพยาธิสภาพอื่นๆ ในอุ้งเชิงกรานของสตรี หรือกระทั่งภาวะทางภูมิคุ้มกัน ล้วนมีผลต่อการตั้งครรภ์ทั้งสิ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ หรือกรรมวิธีที่ช่วยให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยนำเซลล์สืบพันธ์ของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ได้แก่ สเปิร์มและไข่ออกจากร่างกายและนำมาใส่ในท่อนำไข่ หรือนำมาปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ มีด้วย 3 วิธี ได้แก่ การทำ ทำเด็กหลอดแก้ว ivf ,icsi หรือ iui และจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะกับคุณแม่ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์มาเริ่มกันเลย

การทำ iui เหมาะกับใครบ้าง

การทำ iui (Intra – Uterine Insemination) เป็นการฉีดสเปิร์มเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง โดยการฉีดสเปิร์มที่ผ่านการคัดกรองตัวที่แข็งแรง ผ่านการใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดสเปิร์มเข้าไปในโพรงมดลูกช่วงที่ไข่ตกหรือใกล้เวลาที่มีไข่ตก โดยสเปิร์มปฏิสนธิกับไข่ที่ท่อนำไข่เอง เป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากและอยากมีลูกยาก เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนต่ำ มีอัตราความสำเร็จที่ดีและค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยการทำ ทำ iui เหมาะกับผู้มีลูกยากและอยากมีลูก ดังนี้

 • คู่รักที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนานถึง 1 ปี และมีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • คู่ที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่ซับซ้อนมาก โดยที่ฝ่ายชายมีปัญหาเชื้ออสุจิต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด
 • สำหรับผู้หญิงมีปัญหาเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีปัญหาเรื่องการตกไข่ แต่มีระดับฮอร์โมนเป็นปกติ และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลเสียต่อการเจริญพันธุ์
 • ฝ่ายชายควรมีสเปิร์มที่แข็งแรงหลังการผ่านการคัดกรองแล้ว 10 ล้านตัวขึ้นไป และมีการเคลื่อนไหวของสเปิร์มอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย

สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากและอยากมีลูก คู่รักจะได้รับการประเมินจากคลินิกมีบุตรยาก โดยหากฝ่ายชายมีจำนวนสเปิร์มน้อยหรือสเปิร์มมีคุณภาพต่ำ ส่วนฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติ มีท่อนำไข่อุดตัน ปัญหาเกี่ยวกับการยึดเกาะของกระดูกเชิงกราน ปริมาณไข่ลดลง สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อบ่งชี้ว่า การใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทำ iui จะไม่เพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ โดยหากทำ iui 4 ครั้งแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ แพทย์จะใช้ดุลยพินิจเพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมกับคู่รักต่อไป

ทำเด็กหลอดแก้ว ivf เหมาะกับใครบ้าง

การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertillization , IVF) คือการใช้เทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ สำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก ด้วยการนำไข่ และสเปิร์มมาผสมกันให้มีการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ โดยมีนักเพาะเลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแล เพื่อให้เกิดตัวอ่อนแล้วนำตัวอ่อนย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดการฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์ต่อไป โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf เหมาะกับผู้มีลูกยากและอยากมีลูก ดังนี้

 • ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 35 ปี จะมีโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ในอัตราสูง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงภาวะเจริญพันธุ์ ส่วนผู้ชายคุณภาพสเปิร์มจะเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ 35 ปี
 • คู่รักที่มีปัญหาทางการตั้งครรภ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น จำนวนไข่ตั้งต้นน้อยหรือ ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จากการปฏิสนธิภายในร่างกายได้
 • ผู้หญิงที่มีท่อนำไข่อุดตัน ทั้ง 2 ข้าง เพราะขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf จะข้ามขั้นตอนดังกล่าวไป เนื่องจากปัญหาท่อนำไข่อุดตันจะเป็นกระบวนการที่ขัดขวางการปฏิสนธิภายในร่างกาย
 • ผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก จากสาเหตุของโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) ซึ่งพบบ่อยที่สุดของภาวะมีบุตรยาก หรือมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) เช่น การไหลเวียนของเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกย้อนกลับผิดที่ไปตามท่อไข่
 • ผู้หญิงที่มีรอบการตกไข่ไม่สม่ำเสมอ โดยการรักษาด้วยวิธีทำ ivf จะมีการกระตุ้นไข่และเกการตกไข่ เพื่อทำให้รอบประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอ

หลังจากคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูกทำ ivf และไม่ประสบความสำเร็จ, แพทย์อาจพิจารณาประเมินสถานการณ์และเปลี่ยนวิธีการรักษาไปสู่การทำ icsi ต่อไปได้ โดยประเมินจากจำนวนไข่ที่เก็บได้, การผสม, การที่ไข่ปกติหรือไม่ปกติ การตรวจสอบระบบประจำเดือนและการเก็บไข่ เป็นต้น

ทำเด็กหลอดแก้ว icsi เหมาะกับใครบ้าง

การทำ icsi (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่จะคัดเลือกสเปิร์มที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด 1 ตัว เพื่อผสมกับไข่ (Ovum) 1 ใบ จนเกิดเป็นตัวอ่อน (Blastocyst) ซึ่งจะผสมไข่กับสเปิร์มโดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดสเปิร์มเข้าไปที่ไข่โดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ทำให้เกิดการผสมที่แน่นอนมากกว่าวิธีการผสมตัวอ่อนวิธีอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นภาวะมีบุตรยากทั้งจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดยการทำ ทำ icsi เหมาะกับผู้มีลูกยากและอยากมีลูก ดังนี้

 • ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีปริมาณและคุณภาพของไข่ลดลง มีเปลือกไข่หนา สเปิร์มไม่สามารถเจาะเข้าไปได้
 • คู่รักที่พยายามรักษาภาวะผู้มีบุตรยากด้วยวิธีอื่น ๆ แล้วไม่ประสบความสำเร็จ เช่น การทำ ivf หรือการทำ iui
 • ภาวะมีบุตรยากในเพศหญิง (Female infertility) เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ท่อนำไข่บวมหรืออุดตัน ภาวะไม่ตกไข่ ภาวะตกไข่ผิดปกติ ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และความผิดปกติจากสาเหตุอื่น ๆ
 • คุณผู้หญิงที่ผ่านการทำหมันมาแล้ว (Female sterilization) โดยการผูกท่อนำไข่ ตัดท่อนำไข่ หรือปิดกั้นท่อนำไข่ ทำให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิน้อยมาก
 • มีจำนวนสเปิร์มต่ำมากหรือสเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ และไม่เคลื่อนไหวตามปกติ (การเคลื่อนไหวไม่ดี) หรือมีภาวะท่อนำอสุจิอุดตัน ภาวะหลั่งอสุจิย้อนทาง หรือภาวะหลอดเลือดดำในถุงอันฑะโป่งพอง

สรุปแบบไหนแมทช์กับคุณแม่ภาวะมีบุตรยาก

 • การทำ iui เหมาะสำหรับผู้ที่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ซับซ้อน ให้ผลสำเร็จการตั้งครรภ์ 10-15% และมีโอกาสเกิดครรภ์แฝด (ในคู่รักมีอายุน้อย)
 • การทำ ivf เหมาะสำหรับผู้ที่ทำ IUI แล้วไม่สำเร็จ 4 ครั้ง ให้ผลสำเร็จการตั้งครรภ์ 30-40% มีโอกาสได้ครรภ์แฝด
 • การทำ icsi เหมาะสำหรับฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อย หรือไม่มีเลย ให้ผลสำเร็จการตั้งครรภ์ 40-60% และเป็นวิธีที่เพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์มากที่สุด

สภาพร่างกายของผู้หญิงมีความสำคัญในกระบวนการการตั้งครรภ์ การตรวจสอบร่างกายและประวัติสุขภาพทั้งหมดทางการแพทย์ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายของผู้หญิง โดยแพทย์ใช้ดุลยพินิจเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่ดีที่สุด ทำ iui ทำ ivf หรือ ทำ icsi เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้คู่รักประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์
หากคุณเป็นคู่รักที่กำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา icsi ivf thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000 บาท และราคาฝากไข่ หรือ egg freezing 150,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น