Skip to content Skip to footer

IVF ICSI สามารถทำได้กี่ครั้ง

IVF ICSI สามารถทำได้กี่ครั้ง

มีลูกยากวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI กี่รอบ

การทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi เป็นกระบวนการที่สำคัญของผู้ที่มีลูกยากและอยากมีลูก เพราะเป็นทุกขั้นตอนใช้ทั้งพลังงาน อารมณ์ เวลา ของผู้ที่ต้องการจะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งยังไม่รวมถึงการมีงบประมาณที่พอสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว 
จึงไม่แปลก ที่ผู้ทำเด็กหลอดแก้วหรือคู่รักจะต้องการทราบว่า ควรวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi กี่รอบถึงจะประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ ซึ่งในทางการแพทย์ความสามารถการตั้งครรภ์นั้น มีความแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก 

มีลูกยากวางแผนทำ ivf ทำ icsi กี่รอบ

เริ่มต้นที่ คู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก ทำความรู้จักเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทั้งสองวิธีโดยสังเขปกันก่อน 

IVF  หรือ In vitro fertilization เป็นการนำสเปิร์มและไข่ออกมาทำการปฏิสนธิในห้องแล็ป เป็นการผสมเทียมเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีลูกยากสามารถตั้งครรภ์ได้ 

ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เรียกว่า “การทำอิ๊กซี่” เป็นการช่วยปฎิสนธิโดยวิธีฉีดอสุจิ 1 ตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ ช่วยเพิ่มอัตราการปฎิสนธิและโอกาสการตั้งครรภ์ได้ 

จากการตรวจสอบข้อมูลการทำเด็กหลอดแก้วทั่วโลก นักวิจัยได้ระบุโอกาสที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว จะเกิดขึ้นเมื่อคู่รักทำเด็กหลอดแก้ว 6 รอบ หากคู่รักได้อ่านงานวิจัยนี้แล้ว อาจจะรู้สึกตกใจ ว่าควรทำเด็กหลอดแก้ว 6 รอบจริงหรือไม่? เพราะนั่นคือการทำที่มากเกินไป 

การศึกษานี้มาจากสหราชอาณาจักร นักวิจัยได้ตรวจสอบสถิติของผู้หญิง 156,947 คน ที่ได้รับการผสมเทียม 257,398 ครั้งระหว่างปี 2546 – 2553 จากการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม  ซึ่งรวมถึงผลการย้ายตัวอ่อนสดและแช่แข็ง นักวิจัยพบว่าอัตราการเกิดมีชีพโดยเฉลี่ยคู่รักที่เข้าร่วมวิจัยใน 6 รอบการผสมเทียมอยู่ที่ 65.3%

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์ ระบุว่าคู่รักควรวางแผนสำหรับการทำเด็กหลอดแก้วไม่เกิน 3 -4 รอบ เมื่อถึงจุดการทำเด็กหลอดแก้วไม่ประสบผลสำเร็จ แพทย์จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ แต่เพื่อไขความกระจ่างให้กับคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก มีข้อบ่งชี้ถึงการทำ ivf ทำ icsi กี่รอบ ดังนี้ 

 • ผู้หญิงที่อายุระหว่าง 35 – 37 ปี สามารถทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi มากถึง 5 รอบ และผู้หญิงอายุ 38-40 ปี ควรพยายามทำเด็กหลอดแก้วมากถึง 4 รอบ 
 • ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี มีโอกาสประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ 65.3% จากการทำ ivf ทำ icsi  6 รอบ
 • ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป การทำ ivf ทำ icsi มีโอกาสเพียง 1 ใน 3 ของความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วแม้ว่าจะผ่านการทำเด็กหลอดแก้วมาแล้วถึง 6 รอบก็ตาม
 • ผู้หญิงที่มีอายุ 42 ปีขึ้นไป มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วน้อยกว่า 4% แม้ว่าจะผ่านการทำเด็กหลอดแก้วมาแล้ว 6 รอบก็ตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนรอบการทำเด็กหลอดแก้ว

ยิ่งอายุมากจำกัดรอบทำ ivf ทำ icsi 
อายุเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi  เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์จะลดลงตามอายุ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี อาจประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ลดลง อายุจึงจำกัดจำนวนรอบต่อการทำเด็กหลอดแก้ว

ปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ของคู่รัก
ปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ของคู่รัก มีตั้งแต่ฝ่ายชายมีจำนวนอสุจิต่ำ หรือฝ่ายหญิงมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) หรือการอุดตันของท่อนำไข่ สามารถลดโอกาสการทำ  IVF ที่จะประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์เหล่านี้ อาจมีรอบการทำเด็กหลอดแก้วในจำนวนจำกัด

สถานะสุขภาพไม่ดี 
คู่รักโดยเฉพาะฝ่ายหญิง ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่าง เช่น ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคร้ายแรงเป็นมะเร็ง อาจมีรอบการทำเด็กหลอดแก้วในจำนวนจำกัด เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วอาจทำให้สุขภาพของว่าที่คุณแม่แย่ลงได้

งบประมาณการทำเด็กหลอดแก้ว 
การทำเด็กหลอดแก้วอาจมีราคาที่ค่อนข้างสูง ยกตัวอย่าง การทำด้วยวิธี icsi ราคา 190,000บาท และไม่ใช่ทุกคู่จะมีเงินพอที่จะทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งได้ ดังนั้นสถานะทางการเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนรอบการทำเด็กหลอดแก้วสูงสุดที่บุคคลสามารถทำได้

ภาวะทางอารมณ์
การทำเด็กหลอดแก้วไม่ใช่ทุกคนที่สามารถกำจัดความเครียดและความวิตกกังวล  ดังนั้นภาวะทางอารมณ์ที่ดี จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อจำนวนรอบการทำเด็กหลอดแก้วสูงสุดที่บุคคลสามารถรับได้

ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทำ ivf ทำ icsi

หากคู่รักไม่ประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์หลังจากทำเด็กหลอดแก้วไปแล้ว 1 รอบ แพทย์จะต้องตรวจสอบสาเหตุที่การทำเด็กหลอดแก้วรอบแรกไม่ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะลองทำครั้งที่สอง เนื่องจากมีตัวแปรที่ซับซ้อนมากมายที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

 • อายุของผู้หญิง ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ยิ่งอายุมากขึ้นคุณภาพของไข่ก็ยิ่งลดลง
 • สเปิร์มของฝ่ายชายมีรูปร่าง ความแข็งแรง การเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่ เพราะจะส่งผลให้การปฏิสนธิลดลง 
 • ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในวันที่ทำการย้ายตัวอ่อนมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
 • การตอบสนองต่อยาน้อยลงได้ไข่น้อยและต้องใช้ปริมาณยาเยอะในการกระตุ้น
 • ผู้หญิงที่เคยประสบความสำเร็จการตั้งครรภ์ จะมีอัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วสูงกว่าผู้หญิงที่มีประวัติแท้งซ้ำ 
 • ผู้หญิงที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) PCOS หรือท่อนำไข่อุดตัน มีแนวโน้มที่จะใช้ยา IVF ได้ดี เช่นเดียวกับผู้หญิงที่มีคู่ครองที่มีจำนวนอสุจิต่ำ
 • ผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากเนื้องอกในเนื้องอกบางชนิด ความผิดปกติของมดลูก โรคเนื้องอกในมดลูก (ไข่ที่มีจำนวนโครโมโซมไม่ถูกต้อง) หรือความผิดปกติของรังไข่ มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะต้องทำเด็กหลอดแก้วซ้ำ 
 • ผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยมีความผิดปกติทางพันธุกรรม มีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์น้อยที่สุดหลังจากผ่านไป 3-4 รอบ 

ประโยชน์และความเสี่ยงทำ ivf ทำ icsi หลายครั้ง

ข้อดีของการทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้ง สามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีลูกที่แข็งแรงและเติมเต็มความฝันในการเริ่มต้นครอบครัวให้สมบูรณ์ แต่ก็มีความเสี่ยงทางร่างกาย เช่น อาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการตั้งครรภ์แฝด และความเสี่ยงทางอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า 

สำหรับคู่รักที่ต้องการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf ทำ icsi ซ้ำ คลินิกมีบุตรยาก จะแนะนำให้คู่รักเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยปกติการรักษาส่วนใหญ่จะรออีกประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่อยมาทำใหม่ 

สรุปการทำ ivf และ icsi เป็นกระบวนการช่วยรักษาภาวะเจริญพันธุ์ของคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก  โดยทางการแพทย์ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าทำได้กี่ครั้ง เพราะจำนวนครั้งที่สามารถทำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งทางทรัพย์สิน สุขภาพทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ที่สำคัญคู่รักควรดูแลสุขภาพให้พร้อม  ไม่ว่าจะเป็น การทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมน้ำหนัก และพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงกำจัดความเครียด

หากคุณเป็นคู่รักที่กำลังตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อเตรียมตัวทํา icsi ivf thailand กับ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากรในการทำกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธี icsi ราคา 190,000บาท ราคาฝากไข่ หรือ egg freezing  150,000 บาท  และมีบริการตรวจอสุจิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น