Skip to content Skip to footer

ทำไมต้องมีการตรวจผล Anti-Mullerian hormone (AMH) ในเลือด

ทำไมต้องมีการตรวจผล Anti-Mullerian hormone (AMH) ในเลือด

ทำไมทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi และฝากไข่ จึงควรตรวจ AMH ในเลือด

สำหรับคู่รักที่มีบุตรยาก และตัดสินใจทำเดฺ็กหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi เมื่อเข้ามารับบริการสิ่งที่แพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจก็คือ AMH (Anti-Müllerian hormone) ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยและไม่ทราบว่า การตรวจ AMH คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อการตั้งครรภ์
การตรวจ AMH นับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากปัญหาของผู้มีบุตรยาก และต้องการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น อายุที่มากขึ้น พันธุกรรม การเป็นโรคเกี่ยวกับรังไข่ และหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โอกาสการตั้งครรภ์น้อยลง ก็คือ ปริมาณไข่และคุณภาพของไข่ที่ลดลง นั่นคือเหตุผลที่แพทย์แนะนำผู้ที่มีบุตรยากตรวจ AMH

การตรวจ AMH คืออะไร

AMH เป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้สามารถบ่งบอกว่ามีจำนวนไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด แต่การตรวจไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของไข่ได้ ซึ่งจริงๆ การตรวจ AMH สามารถตรวจได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่เนื่องจากเป็นการตรวจเรื่องปริมาณของไข่ ทางการแพทย์จึงมุ่งตรวจผู้หญิงเป็นหลัก ซึ่งการตรวจ AMH ถือเป็นวิธีการชี้วัดปริมาณไข่ที่มีอยู่ในรังไข่ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยจะทราบผลการตรวจภายใน 1-2 ชม หลังจากที่มีการเก็บตัวอย่างไป

ทำความรู้จักฮอร์โมน AMH

ฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียน เรียกสั้นๆ ว่า AMH (Anti-Mullerian Hormone) คือ ฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากไข่ในรังไข่ของคุณผู้หญิง เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำงานของรังไข่และบอกจำนวนไข่ที่สามารถผลิตได้ในขณะนั้น ฮอร์โมน AMH จะมีค่าสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และลดลงเรื่อยๆ จนหมดไปเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือเข้าสู่วัยหมดระดู โดยสรุปแล้ว AMH มีความสอดคล้องกับ ไข่ของคุณผู้หญิงดังนี้

 • ระดับ AMH สอดคล้องกับจำนวนไข่ที่ผู้หญิงมีหรือสำรองรังไข่ที่มี
 • ระดับ AMH ที่สูงขึ้นหมายถึงไข่ที่มากขึ้นและรังไข่สำรองที่สูงขึ้น
 • ระดับ AMH ที่ต่ำกว่าหมายถึงไข่ที่น้อยลงและปริมาณรังไข่ที่ลดลง

ระดับ AMH จะมีความแตกต่างกันไปตามอายุของผู้หญิง ระดับ AMH จะเริ่มสูงขึ้นในช่วงวัยรุ่นและสูงสุดที่อายุประมาณ 25 ปี หลังจากนั้นระดับ AMH จะลดลงตามธรรมชาติ โดยการวัดระดับ AMH จะเป็นหน่วยนาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/mL) โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 • อายุ 25 ปี: 3.0 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • อายุ 30 ปี: 2.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • อายุ 35 ปี: 1.5 นาโนกรัม/ มิลลิลิตร
 • อายุ 40 ปี: 1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • อายุ 45 ปี: 0.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร

การตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้

 • AMH มากกว่า 4 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ถือว่าเป็นภาวะฮอร์โมนสูง สามารถบอกถึงสุขภาพภายในของฝ่ายหญิงได้ว่า อาจเสี่ยงต่อภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ หรือ PCOS (Polycystic ovary syndrome)
 • AMH อยู่ในช่วง 1 – 4 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เป็นค่าฮอร์โมนปกติ
 • AMH อยู่ในช่วง 0.3 – 1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ถือว่าเป็นภาวะฮอร์โมนที่ค่อนข้างต่ำ สามารถบอกถึงสุขภาพภายในของฝ่ายหญิงได้ว่า มีจำนวนไข่อยู่ค่อนข้างน้อย และเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยาก
 • AMH น้อยกว่า 0.3 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ถือว่าเป็นภาวะฮอร์โมนต่ำ บอกถึงสุขภาพภายในของฝ่ายหญิงได้ว่า ตอนนี้จำนวนไข่เหลืออยู่จำนวนน้อยมาก เสี่ยงต่อภาวะบุตรยากสูง ควรรีบปรึกษาแพทย์หากต้องการมีบุตร


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตรวจ AMH ระดับของฮอร์โมนอาจไม่บ่งบอกถึงคุณภาพของไข่ แต่การมีจำนวนไข่มากในการเก็บไข่ ทำให้ผู้ทำเด็กหลอดแก้ว มีไข่จำนวนมากจะส่งผลถึงการมีตัวอ่อนที่มีคุณภาพสูงเพื่อปฏิสนธิภายนอกและฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกในกระบวนต่อไป
หากผู้มีบุตรยาก ทำ icsi มีฮอร์โมน AMH ระดับต่ำ สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์และหารือเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการตั้งครรภ์ หรือหากยังไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ ก็สามารถเข้ามาปรึกษาฝากไข่หรือ Egg Freezing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะนำไข่ของผู้หญิงออกมาจากรังไข่ แล้วไปแช่เก็บไว้ด้วยวิธีการแช่แข็งฉับพลัน (Vitrification) ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานเป็น 10 ปีโดยเซลล์ไข่ไม่ถูกทำลาย และสามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ

ตรวจฮอร์โมน AMH มีข้อดีอะไรบ้าง

 • การตรวจ AMH จะบอกจำนวนไข่ที่เหลืออยู่ที่คุณมี และดูว่ารังไข่ของคุณอาจแก่เร็วเกินไปหรือไม่ เป็นข้อบ่งชี้ว่าโอกาสการตั้งครรภ์จะลดลง
 • การตรวจ AMH ช่วยในการประเมินการตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่ของผู้หญิงมีมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว icsi
 • การตรวจ AMH ช่วยให้แพทย์ทราบว่าควรใช้ยาเพื่อการเจริญพันธุ์ในปริมาณเท่าใดเพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ดีที่สุด
 • การประเมินจำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่ สามารถบอกโอกาสในการประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
 • ช่วยให้แพทย์หาแนวทางในการแนะนำวิธีเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้กับคุณผู้หญิงได้มากขึ้น และประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีอายุมาก
 • ช่วยในการประเมินหาภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Ploycystic Ovary Syndrome: POCS) และหาภาวะรังไข่เสื่อมก่อนกำหนด (Premature Ovarian Insufficiency: ซึ่งทำให้มีบุตรยาก
 • การตรวจ AMH ฮอร์โมนแม้ว่าจะอยู่ในภาวะปกติ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการตั้งครรภ์ เช่น อายุ โรคประจำตัว การสูบบุหรี่ จำนวนสเปิร์มและการเคลื่อนที่ ภาวะไข่ไม่ตก ท่อนำไข่อุดตัน เป็นต้น
 • ผลการตรวจ AMH ไม่ได้อยู่ในช่วง 1 – 4 ng/ml ซึ่งเป็นช่วงฮอร์โมนที่เหมาะสมในการฝากไข่ อาจไม่ได้หมายความว่าคุณผู้หญิงไม่สามารถฝากไข่ โดยแพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และวางแผนการรักษา

ควรตรวจฮอร์โมน amh ช่วงไหน

การตรวจฮอร์โมน AMH จะเป็นการเจาะเลือด สามารถตรวจได้ตลอด โดยไม่ขึ้นกับรอบเดือน และไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร และหากผลตรวจค่าฮอร์โมน AMH ไม่ปกติ คู่รักที่มีบุตรยากก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf icsi เนื่องจากการผลิตไข่ที่มีชีวิตเกิดขึ้นทุกๆ รอบ และการปฏิสนธิจะใช้ไข่เพียงแค่ 1 ใบ ส่วนผู้ที่มีฮอร์โมน AMH ต่ำ มีวิธีช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนและกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มระดับ AMH ตามธรรมชาติ ด้วยการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็น เช่น ผักใบเขียว บรอกโคลี คะน้า อัลมอนด์ ผลไม้แห้งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอัลมอนด์เป็นหนึ่งในอาหารที่รู้จักกันดีว่าช่วยเพิ่มระดับ AMH ตามธรรมชาติ เมล็ฟักทอง กระเทียม ไข่ ที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ในภาวะตรีงเครียด

ใครบ้างที่ควรตรวจฮอร์โมน AMH

 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และพยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 12 เดือน
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และพยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 6 เดือน
 • ผู้ที่ต้องการฝากไข่ เพื่อวางแผนการมีบุตรในอนาคต และผู้ที่ผ่านการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดรังไข่

สรุปการตรวจ AMH จำเป็นสำหรับผู้หญิงหรือไม่ หากคุณเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน 30 ปีและมีปัญหาในการตั้งครรภ์ ก็ควรตรวจระดับ AMH และแม้จะมีระดับ AMH ต่ำ ผู้ที่มีบุตรยาก ทำเด็กหลอดแก้ว icsi หรือฝากไข่ ก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากการผลิตไข่ที่มีชีวิตในทุกๆ รอบ การตรวจ AMH ทำให้ผู้มีบุตรยากวางแผนที่จะมีลูกตั้งแต่เนิ่นๆ

สิ่งที่ได้รับจากการตรวจ AMH สำหรับผู้ที่มีบุตรยากและอยากมีลูก มีประโยชน์มากมาย หากคุณต้องการปรึกษาโรคภาวะมีบุตรยาก ทำเด็กหลอดแก้ว icsi ฝากไข่ Egg Freezing Genesis Fertility Center คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก มีบริการครบวงจร ทุกบริการเพื่อแก้ปัญหามีบุตรยาก ทั้งการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมน AMH การตรวจหาสาเหตุ ตลอดจนการเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและมีโอกาสเห็นผลสูงสุด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างโปร่งใส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.