Skip to content Skip to footer

ข้อแตกต่างของการทำ IUI กับ ICSI

ความแตกต่างของการทำ IUI กับ ICSI

รักษาภาวะมีบุตรยาก ทำ IUI กับ ICSI มีความแตกต่างกันอย่างไร

ปัญหาที่สร้างความหนักใจสำหรับคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีลูก คงหนีไม่พ้นกับการหาคำตอบว่า เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบไหนดีกว่ากัน คู่รักหลายคู่สงสัยว่าระหว่างการทำ IUI กับการทำ ICSI กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิ ทดแทนวิธีทางธรรมชาติที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

ทางการแพทย์การทำ IUI เป็นการปฏิสนธิในร่างกายโดยให้ไข่กับอสุจิผสมกันเอง ซึ่งเป็นการปฏิสนธิแบบธรรมชาติ โดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกไม่ใช่การปฏิสนธิภายนอกหรือการทำเด็กหลอดแก้ว ส่วนการทำ ICSI หรืออิ๊กซี่ เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายโดยการใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่ หรือที่เราเรียกว่าทำเด็กหลอดแก้ว แต่เพื่อให้คู่รักหายสงสัยมาเริ่มต้นศึกษาข้อมูลกันเลย

ทำความรู้จัก IUI คือการปฏิสนธิในร่างกาย

การทำIUI (Intra – uterine insemination) เป็นการฉีดอสุจิที่ผ่านมาคัดเลือกแล้วเข้าสู่โพรงมดลูก เป็นการปฏิสนธิในร่างกายที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ซึ่งวิธีโดยทั่วไปจะกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิง เมื่อขนาดของถุงไข่เจริญเต็มที่ แพทย์จะทำการฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกและเกิดการตกไข่ จากนั้นจะฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าไปสู่โพรงมดลูกแล้วให้อสุจิกับไข่ปฏิสนธิกันเอง

สำหรับการทำ IUI เป็นการสร้างโอกาสให้อสุจิได้ผสมกับไข่ได้ง่ายกว่าปกติ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิสำหรับคู่รักมีปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยอัตราความสำเร็จของการทำ IUI สำหรับคู่รักที่อยากมีลูก มีตั้งแต่ 5-10% เมื่อเทียบกับการทำเด็กหลอดแก้ว สำหรับขั้นตอนการทำ IUI สำหรับคู่รักที่มีบุตรยากไม่มีความซับซ้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • เริ่มต้นที่ติดตามรอบการตกไข่ เพื่อให้สามารถทำ IUI ได้ตรงกับวันไข่ตก
 • เตรียมความพร้อมน้ำอสุจิ โดยการแยกเชื้ออสุจิออกจากน้ำและองค์ประกอบอื่นๆ
 • แพทย์จะกำหนดวันทำ IUI โดยจะนัดภายใน 1-2 วันหลังจากพบการตกไข่แล้ว
 • ขั้นตอนการทำ IUI แพทย์จะใส่สายสวนที่มีขนาดเล็ก แต่บรรจุเชื้ออสุจิที่แข็งแรงเมื่อสอดเข้าไปจนถึง
 • บริเวณมดลูกจึงจะปล่อยอสุจิเข้าไป
 • หลังจากทำ IUI แล้วต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ และทำการทดสอบการตั้งครรภ์

การทำ IUI ดียังไงเหมาะคู่รักที่มีบุตยากแบบไหน

 • การทำ IUI จะมีโอกาสตั้งครรภ์มากกว่าการตั้งครรภ์ธรรมชาติประมาณ 2 เท่า หรือ 10 – 20 % แต่ถ้าฝ่ายหญิงได้ใช้ยากระตุ้นการตั้งครรภ์ โอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้นประมาณ 3 เท่า
 • การรักษาด้วยวิธี IUI เป็นวิธีที่มีราคาไม่แพง ในกรณีที่ฝ่ายหญิงจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นการตกไข่ ราคายารับประทานและยาฉีดจะมีราคาจะอยู่สูงกว่าการไม่ได้ใช้ยา
 • การทำ IUI เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ที่เป็นวิธีแรกของการรักษาผู้ที่มีบุตรยากและอยากมีลูก และในกรณีที่ล้มเหลว 3-6 รอบ แพทย์จะแนะนำให้ทำ ICSI
 • คู่สมรสอายุน้อย อัตราความสำเร็จการตั้งครรภ์อยู่ที่ 10-30%

การทำ IUI เหมาะกับคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากโดยอายุน้อยกว่า 35 ปี และมีบุตรยากโดยหาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูก หรือฝ่ายหญิงที่มีมูกบริเวณช่องคลอดผิดปกติ โดยปกติแล้วหากผู้หญิงอยู่ในช่วงตกไข่จะมีของเหลวออกมาบริเวณช่องคลอดเพื่อให้อสุจิเคลื่อนที่ง่ายขึ้น แต่บางคนอาจผลิตของเหลวเหล่านี้มาเหนียวข้นเกินไป อสุจิจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ถึงท่อนำรังไข่ได้ จึงต้องใช้ยากระตุ้นเพื่อให้ได้ไข่ที่ดีที่สุด รวมถึงฝ่ายชายที่เชื้ออสุจิไม่แข็งแรง มีปริมาณน้อย เคลื่อนที่ช้า รูปร่างผิดปกติ

การทำ IUI เลือกเพศหรือมีโอกาสมีลูกแฝดได้ไหม

การทำ IUI เป็นเพียงวิธีช่วยให้อสุจิสามารถเข้าไปผสมกับไข่ตามธรรมชาติง่ายขึ้นเท่านั้น คล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่สามารถเลือกเพศได้ แต่การทำ IUI มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีลูกแฝด หากมีการกระตุ้นไข่จนตกไข่มากกว่า 1 ฟอง มีโอกาสเกิดแฝดได้จากการที่เซลล์แบ่งตัวมากกว่าปกติ การตั้งครรภ์แฝดจัดว่าเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูงชนิดนึ่ง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ ทางการแพทย์จะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการทำลูกแฝด

ทำความรู้จักทำ ICSI คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย

การทำICSI (Intracytoplasmic sperm injection) หรืออิ๊กซี่ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธ์ุมาช่วย โดยเป็นการกระตุ้นไข่และเก็บออกมาจำนวนหลายฟอง และจะนำไข่และเชื้ออสุจิมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ซึ่งแพทย์จะคัดเลือกอสุจิและไข่ที่ดีที่สุดมาผสมกัน และใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง และเพาะเลี้ยงให้เป็นตัวอ่อนและฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารก

สำหรับ ทำICSI เป็นการสร้างโอกาสให้อสุจิได้ผสมกับไข่ได้ง่ายกว่าปกติว ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่เพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์มากที่สุด โอกาสสำเร็จของการทำ ICSI โดยเฉลี่ยทุกช่วงอายุของคู่สมรส จะอยู่ที่ประมาณ 40-50% โดยอายุน้อยจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น อายุมากให้ความสำเร็จที่ลดลงจึงมี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยการทำการทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ (ICSI) มีขั้นตอนดังนี้

 • แพทย์จะทำการตรวจฝายหญิงเพื่อดูความพร้อมของร่างกายว่าเหมาะสมกับการทำ ICSI ก็จะเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นรังไข่ให้ฟองไข่โตพร้อมกันหลายๆ ใบ ด้วยการฉีดยาติดต่อกันเฉลี่ยแล้วจะฉีดประมาณ 8-10 วัน 
 • ติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ร่วมกับประเมินระดับฮอร์โมน โดยการตรวจเลือดทุก 4-5 วัน เมื่อพบว่าขนาดของถุงไข่โตเต็มที่แล้ว แพทย์จะให้ฉีดยาฮอร์โมน ซึ่งจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดการสมบูรณ์ของฟองไข่
 • การเก็บไข่ เมื่อฟองไข่โตสมบูรณ์แล้ว จะทำการเจาะเก็บไข่ภายใน 34-36 ชั่วโมง ผ่านทางช่องคลอด โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์บอกตำแหน่ง แล้วใช้เข็มเล็กๆ เจาะไข่ออกมาจากรังไข่ 
 • เก็บอสุจิของฝ่ายชาย โดยจะนำเอาเชื้ออสุจิ 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์ โดยใช้เครื่องมือและกล้องที่มีความละเอียดมากภายในห้องปฏิบัติการ 
 • การเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 3-5 วัน ในห้องปฏิบัติการที่ควบคุมปัจจัยที่เหมาะสมกับตัวอ่อน จนถึงระยะบลาสโตซิสท์ซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนมีความแข็งแรง แล้วจึงค่อยใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก

การทำ ICSI ดียังไงเหมาะคู่รักที่มีบุตรยากแบบไหน   

 • ลดความเสี่ยงทารกมีความผิดปกติ แพทย์จะตัดเซลล์ตัวอ่อนเล็กน้อยไปตรวจโครโมโซม ทำให้มั่นใจว่าเด็กที่เกิดมาจะลดโอกาสเกิดความผิดปกติจากโครโมโซม
 • เก็บไข่และน้ำเชื้อก่อนทำอิ๊กซี่ได้นาน สำหรับคู่สมรสที่ไม่พร้อมจะมีลูก สามารถเก็บไข่และน้ำเชื้อของตัวเองไว้ได้เช่นกัน โดยจะเก็บแช่แข็งเอาไว้ได้นานถึง 10 ปี 
 • การทำอิ๊กซี่สามารถเก็บตัวอ่อนได้เป็นเวลานานกว่า 10 ปีเช่นเดียวกับการเก็บไข่และน้ำเชื้อ อย่างกรณีที่คู่สมรสยังไม่พร้อมมีลูก 
 • การทำอิ๊กซี่มีโอกาสตั้งครรภ์มากที่สุด กรณีฝ่ายหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ 30-40% สำหรับอายุเกิน 35 ปี มีโอกาสมีประมาณ 20-30% และหากอายุเกิน 40 ปี จะมีโอกาสประมาณ 10-20%

การทำ ICSI เลือกเพศหรือมีโอกาสมีลูกแฝดได้ไหม

สำหรับการทำ ICSI ของคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยาก ไม่สามารถเลือกเพศได้ แต่การทำ ICSI ร่วมกับทำ NGS จะสามารถรู้เพศของตัวอ่อนก่อนย้ายไปฝังในโพรงมดลูกได้ โดยมีความแม่นยำ 99.99%  และการทำ ICSI  มีโอกาสในการตั้งครรภ์แฝดคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วปกติ คือ หากกรณีใส่ตัวอ่อนมากกว่า 1 ตัวอ่อน และเกิดการตั้งครรภ์แฝด  โดยทางการแพทย์การตั้งครรภ์แฝดจัดว่าเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูงชนิดนึ่ง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ จึงไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการทำลูกแฝด

หากคุณเป็นคู่รักที่อยู่ระหว่างตัดสินใจทำ IUI และ ICSI Genesis Fertility Center  หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่ต้องการมีบุตร จนกระทั้งผู้ที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร  เมื่อคู่รักตัดสินใจทำการรักษาผู้มีบุตรยาก ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธีทำการทำ IUI ICSI IVF และเรายังมีบริการฝากไข่ไว้สำหรับสาวโสดที่วางแผนการใช้ชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.