Skip to content Skip to footer

เด็กหลอดแก้วไม่แข็งแรงเหมือนเด็กทั่วไปจริงหรือไม่

เด็กหลอดแก้วไม่แข็งแรงเหมือนเด็กทั่วไปจริงหรือไม่

ไขข้อข้องใจทำเด็กหลอดแก้วไม่แข็งแรงแตกต่างกับเด็กเกิดธรรมชาติจริงหรือไม่

คู่รักหลายๆ คู่ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติหรืออยู่ในภาวะมีบุตรยากและอยากมีบุตร ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวล้ำ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุอย่างการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคู่รักที่อยากมีบุตร
นอกจากคู่รักที่มีบุตรยากปรารถนาที่จะมีบุตรแล้ว สิ่งหนึ่งที่คู่รักต้องการและสำคัญที่สุดคือ ลูกที่เกิดมาแล้วแข็งแรงมีสุขภาพกายและพัฒนาทางด้านจิตใจที่ดี ทำให้คู่รักหลายคู่มักตั้งคำถามและอยากรู้ว่า เด็กหลอดแก้วอ่อนแอกว่าเด็กทั่วไปจริงหรือไม่ เพราะหลายคนเข้าใจว่า เด็กที่เกิดจากการทำปฏิสนธิภายนอกนั้น มักจะมีอาการผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรือไม่แข็งแรง พัฒนาการช้า

จริงๆ แล้วเด็กหลอดแก้วไม่แข็งแรงจริงหรือไม่ จากการที่นักพันธุศาสตร์ ได้ทำการศึกษาเด็กที่เกิดด้วยวิธีธรรมชาติกับการมีบุตรยาก ทำ ivf icsi โครงสร้าง DNA อาจมีการปรับเปลี่ยนโครโมโซมหลายอย่างในเด็ก แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเด็กที่เกิดตามธรรมชาติจะมีสุขภาพดี และเด็กหลอดแก้วจะไม่แข็งแรง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพันธุกรรม คุณภาพของไข่และสเปิร์มของคู่รักทั้งสิ้น

ทำไมเด็กหลอดแก้วจึงแข็งแรงเทียบเท่าเด็กเกิดตามธรรมชาติ

การทำเด็กหลอดแก้ว ทุกขั้นตอนและกระบวนการที่ทำให้เกิดการปฏิสนธินั้น แพทย์ผู้ดูแลจะทำการคัดเลือกไข่และน้ำเชื้อที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง มีการคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนแบบ Next Generation Sequencing (NGS) เป็นการตรวจคัดกรองตัวอ่อนโครโมโซมอย่างละเอียดในระดับโครโมโซมและระดับยีนจึงกรองตัวอ่อนที่พันธุกรรมผิดปกติ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของทารกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย
ดังนั้นเด็กหลอดแก้วที่เกิดขึ้นมาจึงมีความแข็งแรงเท่ากับเด็กที่เกิดตามธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ทารกที่เกิดจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติหรือจากเด็กหลอดแก้ว ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันในกรณีที่คลอดก่อนกำหนดมักประสบภาวะสุขภาพของมารดาบางอย่าง เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ดังนั้นจึงตอบคำถามคู่รักที่มีบุตรยาก ทำ ivf icsi เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ดังนี้

เด็กหลอดแก้วมีโรคประจำตัวตั้งแต่กำเนิด

ความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นความจริง เพราะเด็กที่เกิดขึ้นจากการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi หรือการทำปฏิสนธิภายนอกนั้น ในความจริงเป็นแล้วมีความแข็งแรงเท่ากับเด็กที่เกิดด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งการวิเคราะห์และการสังเกตพิสูจน์ว่าเด็กที่ตั้งครรภ์ผ่านการทำเด็กหลอดแก้ว โดยทั่วไปไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ตั้งครรภ์โดยการคลอดปกติ

เด็กหลอดแก้วมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป

ทุกขั้นตอนของกระบวนการเกิดทำให้เกิดการปฏิสนธิ แพทย์จะทำการคัดเลือกไข่และน้ำเชื้อที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง ซึ่งในขั้นตอนนั้นจะมีการคัดกรองโครโมโซมที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงของทารกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ดังนั้นจึงคำตอบถามที่ว่าเด็กหลอดแก้วมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป จีงไม่เป็นเรื่องจริง

เด็กหลอดแก้วมีปัญหาด้านสุขภาพจิต

การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ที่สำรวจเด็กหลอดแก้วกว่า 158,000 คน พบว่าการเจริญเติบโต น้ำหนัก และเปอร์เซ็นต์ไขมันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยกับเด็กที่เกิดวิธีธรรมชาติ ส่วนด้านการพัฒนาจิตใจ การศึกษาหลายชิ้นที่ใช้ข้อมูลจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับเด็กหลอดแก้วจะเป็นออทิสติกหรือพัฒนาการทางจิตที่ล่าช้า ส่วนอิสราเอลพบว่าความสามารถในการให้เหตุผลและทักษะทางวาจาไม่มีความแตกต่าง

เด็กจะมีน้ำหนักตัวน้อย และต้องคลอดก่อนกำหนด

ทางการแพทย์ชี้ชัดและยืนยันว่าเด็กที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จะมีน้ำหนักตัวน้อยและมักจะคลอดก่อนกำหนด จริงๆ แล้วภาวะเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ และยังไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับเด็กที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi แต่เมื่อน้ำหนักแรกเกิดที่น้อย สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดูแลทารกในครรภ์และตอนหลังคลอด

เด็กหลอดแก้วจะเข้าสังคมไม่เก่งจริงหรือไม่

สำหรับผลของการสังเกตประสิทธิภาพกลุ่มเด็กหลอดแก้วด้วยการทำ ivf icsi มีความโดดเด่นมากในด้าน IQ และ EQ เช่นเดียวกับเด็กที่ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติทั่วไป

เด็กหลอดแก้ว VS เกิดวิธีธรรมชาติต่างกันแค่ไหน

เด็กหลอดแก้วกับเด็กเกิดวิธีธรรมชาติ แตกต่างกันแค่เด็กหลอดแก้ว เป็นการผสมเทียม โดยการใช้ยาเพื่อการเจริญพันธุ์แทนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งตามจริงแล้ว โดยสาเหตุที่แท้จริงความผิดปกติของเด็กหลอดแก้ว โดยมากจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความผิดปกติของสเปิร์มหรือไข่ โดยเฉพาะผู้ชายที่มีจำนวนสเปิร์มน้อยจะมีความเสี่ยงสูงสุดในการมีลูกที่ผิดปกติ เนื่องจากผู้ชายที่มีจำนวนสเปิร์มต่ำมักจะตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความผิดปกติ โดยลูกที่เกิดมาจะมีความบกพร่องทางพันธุกรรมอยู่ที่ประมาณ 3%–5% และอัตราความพิการแต่กำเนิดเพิ่มขึ้นประมาณ 1 %
 • อายุที่มากขึ้นของคู่รักที่ทำเด็กหลอดแก้ว เนื่องจากอายุที่มากขึ้นมีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ และในทางกลับกันก็มีโอกาสเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่ทารกในครรภ์จะพัฒนาความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • เด็กหลอดแก้วที่เกิดมาผิดปกติ ส่วนใหญ่คู่รักที่ภาวะมีบุตรยาก จะมีข้อบ่งชี้ยีนที่มีความผิดปกติในตัวอ่อน โดยมีอัตราความเสี่ยงสำหรับผู้ทำเด็กหลอดแก้ว 2-5 คนจาก 15,000 คน เมื่อเทียบกับคนทั่วไปอยู่ที่ 1 ใน 15,000 คน
 • ในแง่ของผลลัพธ์การคลอดโดยรวม การตั้งครรภ์ที่ทำเด็กหลอดแก้วมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดที่สูงขึ้นเล็กน้อย หรือคลอดก่อน 37 สัปดาห์
 • การตั้งครรภ์โดยการผสมเทียม มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะครรภ์เป็นพิษในครรภ์ 4.7% แต่สำหรับการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติมีความเสี่ยง 5.9%

ทำเด็กหลอดแก้วเหมาะกับใคร

 • ผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับอสุจิมีจำนวนน้อยและไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ หรือเคลื่อนที่ได้ไม่ดี
 • ฝ่ายหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หรือถูกทำลาย
 • คู่รักที่ทดลองมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติมาแล้วกว่า 3 ปี และไม่สำเร็จแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก
 • คู่รักที่มีบุตรยากและแก้ปัญหามีบุตรยากด้วยวิธีการฉีดเข้าโพรงมดลูก (IUI) แต่ไม่สำเร็จจะเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi
 • ฝ่ายหญิงตรวจพบว่ามีพังผืดในอุ้งเชิงกราน

การเตรียมความพร้อมทำเด็กหลอดแก้ว

เมื่อคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีบุตรตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi แม้ว่าการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้วจะมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ 20-50% แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการตั้งครรภ์ร่วมด้วยดังนี้

 • ความสมบูรณ์และแข็งแรงของสเปิร์มฝ่ายชายและไข่ของฝ่ายหญิง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมหรืออายุของคู่รัก หากเชื้ออสุจิหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่ไม่แข็งแรง หรือมีอายุมาก ก็จะทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ลดลง
 • สุขภาพจิตใจของฝ่ายหญิง ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดหรือมีความวิตกกังวล และควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะช่วยส่งเสริมให้การฝังของตัวอ่อนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
 • ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และผู้ที่ทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เนื่องจากว่าการเลี้ยงตัวอ่อนต้องอาศัยความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

เชื่อว่าคู่รักที่มีบุตรยากและอยากมีบุตร นอกจะปรารถนาที่จะการตั้งครรภ์แล้ว ขณะเดียวกันการตั้งครรภ์นั้นจำเป็นต้องนำไปสู่การมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรง หากคุณกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi สามารถเข้ามาปรึกษา Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคู่รักที่มีบุตรยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.